Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Sự Cần Thiết Có Một Chương Trình Nghị Sự Thảo Luận Về Giáo Dục Cộng Đồng?

Sự Cần Thiết Có Một Chương Trình Nghị Sự Thảo Luận Về Giáo Dục Cộng Đồng?

Hoa Kỳ  và nhiều quốc gia khác đang dần trôi dạt ra khỏi Đức Chúa Trời và các lẽ thật của Ngài. Những người tiên phong theo Cơ-đốc giáo đã thành lập nước Mỹ, thiết lập hệ thống tín ngưỡng tiêu chuẩn, bây giờ phải đối mặt với sự suy giảm niềm tin. Một trong những lý do chính cho điều này có yếu tố từ bản chất phá đổ niềm tin Cơ-đốc của hệ thống giáo dục công cộng. Hệ thống này hạ thấp phẩm chất đạo đức qua việc thúc đẩy “chủ nghĩa nhân văn”, phân biệt tôn giáo, chương trình giáo dục giới tính phi Cơ-đốc, ủng hộ lối sống đồng tính…  và đi theo các hướng lệch lạc khác.

Bây giờ không phải lúc để nói rằng tất cả các giáo viên và những người quản lý trường học phải duy trì hoặc hỗ trợ chương trình giáo dục thế tục trong các trường công lập. Chúng ta biết nhiều người kính sợ Chúa, làm việc chăm chỉ là những người đã cống hiến cuộc đời mình để chăm sóc và dạy dỗ thế hệ tiếp theo. Và mặc dù những vấn đề về suy thoái đạo đức  ngày càng gia tăng và tiền lương thấp mà họ nhận được cho mục vụ, nhiều giáo viên vẫn tiếp tục công việc vì họ được gọi là muối và ánh sáng trong nơi tối tăm đầy thử thách. Vì điều đó, chúng ta khen ngợi họ và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho họ thêm can đảm.

Ý định của chúng ta là phơi bày các chương trình giáo dục thế tục chống lại niềm tin Cơ-đốc. Vì vậy, chúng ta hãy xem lại một vài cuộc tấn công vào Kinh Thánh nhận được hậu thuẫn từ nền giáo dục cộng đồng.

Các trường công lập đã loại Đức Chúa Trời ra khỏi chương trình giảng dạy và thay thế Ngài bằng chủ nghĩa tự nhiên. Các sinh viên không còn được dạy rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng được dạy rằng con người là kết quả của các tiến trình ngẫu nhiên.

Các trường công lập cũng đã cấm đoán lẽ thật tuyệt đối và thay thế bằng thuyết văn hoá tương đối, thuyết này phủ nhận lẽ thật tuyệt đối (Lời Chúa) và bác bỏ các tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn theo Kinh Thánh. Các sinh viên được dạy rằng tiêu chuẩn đạo đức Cơ-đốc không còn tồn tại; thay vào đó, chúng được khuyến khích để xác định đâu là chân lý và các tiêu chuẩn cho nếp sống tự do của chúng.

Hệ thống giáo dục công cộng càng thành công trong việc xóa bỏ Đức Chúa Trời và xác định lại lẽ thật, thì nó càng dễ dàng ảnh hưởng đến cả một thế hệ sinh viên theo tư duy của nó. Nhà trường nói rằng họ là những người khoan dung và chấp nhận sự khác biệt, tuy nhiên, với sự cho phép của Tòa Án Tối Cao, họ cấm các sinh viên cầu nguyện, cấm đọc Kinh Thánh trong các lớp học. Ban lãnh đạo nhà trường cũng sẽ gây áp lực lên các thành viên muốn xây dựng và tham gia các nhóm học Kinh Thánh. Các giáo viên và học sinh bị đe dọa nếu trung tín làm chứng về niềm tin Cơ-đốc của mình.

Thật là mỉa mai, một mặt các trường công lập im lặng về niềm tin Cơ-đốc, nhưng mặt khác lại cho phép quảng bá nhân văn (được xác định là một tôn giáo) và công khai ủng hộ những giáo viên và sinh viên đồng tính. Những gì cha mẹ cần phải nhận ra là trường công lập không còn là cơ sở học thuật đúng đắn; chúng đã được biến thành “các nhà thờ” để thúc đẩy một loại niềm tin mới của “chủ nghĩa nhân văn”.

Trường học là nơi ảnh hưởng đến hàng triệu sinh viên học sinh với các tư tưởng “nhân văn” của nó sau đây:

– Ủng hộ chuyển đổi giới tính.

– Ủng hộ hôn nhân đồng tính.

– Ủng hộ các chương trình phá thai.

– Thực hiện chương trình giáo dục giới tính theo quan điểm xa lạ với Kinh Thánh.

– Cung cấp thuốc tránh thai miễn phí.

Trong khi ngày càng có nhiều sinh viên học sinh đang được truyền thụ các tri thức phi Cơ-đốc, thang điểm về đạo đức của các em ở mức thấp kỷ lục, và tội phạm học đường gia tăng ở mức cao nhất so với các thời đại trước. Như thế, các trường học đang suy thoái trong công tác giáo dục đạo đức.

Điểm căn bản là chương trình giáo dục của các trường công không được tốt hơn mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những người làm cha mẹ hầu như không thể can thiệp vào chương trình giảng dạy của nhà trường. Những chương trình này thường đối kháng với niềm tin Cơ-đốc. Vì những lý do đó chúng ta phải sẵn sàng trang bị và giúp đỡ cho con em của mình đứng vững trong lẽ thật của Kinh Thánh.

ÁP DỤNG

Cơ-đốc nhân cần phải cân nhắc chi phí (những khoản tiền chúng ta đóng góp) cho việc tài trợ  một hệ thống giáo dục thế tục chống lại Cơ-đốc giáo. Hơn nữa, cha mẹ cần phải nhận thức sự nguy hiểm của việc đưa con em của họ vào tổ chức giáo dục thế tục được gọi là giáo dục cộng đồng.

Nhiều người làm cha mẹ đã nhận thức là phải dành thời gian để dạy các lẽ thật Kinh Thánh cho con cái của mình để thế hệ tiếp theo có thể đứng vững trong Lời của Chúa. Chúa Giê-su đã gọi chúng ta phải trở nên muối của đất và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-14). Khi có thêm nhiều muối và ánh sáng thì thế giới này được chữa lành, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục con người.

Câu hỏi trên đây được mở ra và trách nhiệm trả lời nó thuộc về chúng ta.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Phục truyền 11:19; Châm ngôn 1:7; 4:13; 9:10; Truyền đạo 7:12; 12:12; Ê-phê-sô 6:4; 2 Ti-mô-thê 2:5.

 

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn