Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CÔNG LÝ ĐỀU THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

CÔNG LÝ ĐỀU THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

CÔNG LÝ ĐỀU THUỘC VỀ THIÊN CHÚA
The Justice Ultimately Belongs To God
“Lòng người có nhiều kế hoạch, Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu” (Châm ngôn 19:21).
“Many are the plans in a person’s heart,
but it is the LORD’s purpose that prevails” (Proverbs 19:21).
“Một vua khôn ngoan sàng lọc kẻ gian ác, Và cho bánh xe đập lúa cán trên chúng” (Châm ngôn 20:26).
“A wise king winnows out the wicked;
he drives the threshing wheel over them” (Proverbs 20:26).
“Trái cân nhẹ là điều ghê tởm đối với CHÚA; Cây cân gian trá là điều không đẹp lòng Ngài” (Châm ngôn 20:23).
“The LORD detests differing weights,
and dishonest scales do not please him” (Proverbs 20:23).
“Những bước đường của một người đến từ CHÚA; Vậy thì làm sao một người hiểu được đường lối của mình?” (Châm ngôn 20:24).
“A person’s steps are directed by the LORD.
How then can anyone understand their own way?” (Proverbs 20:24).
“Hành động công bình là niềm vui cho người công chính, Nhưng là sự kinh hoàng cho kẻ làm tội ác” (Châm ngôn 21:15).
“When justice is done, it brings joy to the righteous
but terror to evildoers” (Proverbs 21:15).
“Nhưng người quở trách kẻ ác sẽ được dân chúng vui lòng, Và phúc lành sẽ đến trên người” (Châm ngôn 24:25).
“But it will go well with those who convict the guilty,
and rich blessing will come on them” (Proverbs 24:25).
“Kẻ tham lam gây ra tranh cãi, Nhưng người nào tin cậy CHÚA sẽ được thịnh vượng” (Châm ngôn 28:25).
“The greedy stir up conflict,
but those who trust in the LORD will prosper.” (Proverbs 28:25).
“Mưu của CHÚA đứng vững muôn đời, Chương trình của Ngài còn từ đời này đến đời kia” (Thánh thi 33:11).
“But the plans of the LORD stand firm forever,
the purposes of his heart through all generations” (Psalm 33:11).
“CHÚA phá tan mưu kế của các nước, Làm hỏng chương trình của các dân” (Thánh thi 33:10).
“The LORD foils the plans of the nations;
he thwarts the purposes of the peoples” (Psalm 33:10).
“Lòng của vua như dòng nước trong tay CHÚA; Ngài định hướng cho nó chảy về nơi nào tùy ý Ngài” (Châm ngôn 21:1).
“In the LORD’s hand the king’s heart is a stream of water
that he channels toward all who please him” (Proverbs 21:1).
“Mọi đường lối của một người đều ngay thẳng trước mắt mình, Nhưng CHÚA xem xét tấm lòng. 3 Hành động công chính và công bình Đẹp lòng CHÚA hơn là lễ vật sinh tế” (Châm ngôn 21:2-3).
“A person may think their own ways are right,
but the LORD weighs the heart.
3 To do what is right and just
is more acceptable to the LORD than sacrifice” (Proverbs 21:2-3).
“Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát thánh thi mà ca ngợi Ngài” (Thánh thi 47:7).
“For God is the King of all the earth;
sing to him a psalm of praise” (Psalm 47:7).
“CHÚA ngự trị trên nước lụt. CHÚA ngự trị làm vua muôn đời. 11 CHÚA ban năng lực cho dân Ngài, CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài” (Thánh thi 29:10-11).
“The LORD sits enthroned over the flood;
the LORD is enthroned as King forever.
11 The LORD gives strength to his people;
the LORD blesses his people with peace” (Psalm 29:10-11).
Cầu Nguyện Cho Công Lý Chiến Thắng Điêù Ác
A Prayer for Justice to Prevail Over Evil
“Hãy ghét bỏ điều ác, yêu chuộng điều thiện, Xét xử công bình tại cổng thành…” (A-mốt 5:15).
“Hãy tìm kiếm điều thiện, chớ theo đuổi điều ác, Để các ngươi được sống…” (A-mốt 5:14).
“Hate evil, love good;
maintain justice in the courts.” (Amos 5:15 NIV)
“Seek good, not evil, that you may live. Then the LORD God Almighty will be with you, just as you say he is.” (Amos 5:14 NIV).
• Xin sự sáng của ân sủng và chân lý của Chúa chiếu rọi vào trần gian để soi sáng mọi người. Bởi vì, “Trong Ngài có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.  Ánh sáng tỏa ra trong bóng tối và bóng tối không khống chế được ánh sáng.” (Giăng 1:4,5). Xin giúp chúng con luôn làm nhân chứng tốt cho sự sáng và sự sống của Ngài qua sự thông công với Ngài và với anh chị em trong huyết của Chúa Giê-su, Đấng thanh tẩy tội lỗi chúng ta (1 Giăng 1:2-7).
• Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho những người lãnh đạo Hoa Kỳ, Lập Pháp, Hành Pháp, và chúng con biết phân biết phân biệt điêù thiện và điêù ác. Bởi vì, “Chúa ghê tởm đường lối kẻ ác, Nhưng Ngài yêu mến người theo đuổi sự công chính.” (Châm ngôn 15:9). Không có điều gì khiến Chúa ghê tởm khi con người sống với ý đồ gian xảo với nhau. Vì vậy mà Chúa đã khuyến cáo rằng: “Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau. Đừng ưa thích lời thề dối. Vì Ta ghét tất cả mọi điều ấy” CHÚA phán”; nhưng “hãy xét xử thật công minh ôn hòa…” (Xa-cha-ri 8:17, 16).
• Xin Chúa khiến từng Lá Phiếu Bầu Cử của mỗi Công Dân Hoa Kỳ được minh bạch và lẽ công bằng nhằm chọn lựa những người lãnh đạo yêu nước, yêu dân cũng như kính Chúa yêu người.
• Xin Chúa ban ân sủng, ơn khôn ngoan, và lòng nhân đức cho những người kiểm phiếu, điếm phiếu, luật sư, và những người quan sát cách khoa học và trật tự hầu giúp tiến trình bầu cử kết thúc nhanh chóng.
• Xin Chúa loại bỏ những kẻ gian lận phiếu bầu, những kẻ thỏa hiệp với sự gian lận.
• Xin Chúa thức tỉnh mỗi Cơ-đốc-nhân không sống theo tinh thần phóng túng, nhưng biết sống kính sợ theo đường lối của Ngài hầu không sống và hành xử theo lối khôn ngoan của thế tục; bởi vì Lời của Ngài đã phán dạy:
“Khốn cho kẻ gọi ác là thiện Và thiện là ác; Lấy tối làm sáng Và sáng làm tối, Lấy đắng làm ngọt Và ngọt làm đắng. 21 Khốn cho kẻ tự coi mình là khôn ngoan; Tự thấy mình là lanh lợi.” (I-sa 5:20-21).

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn