Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Thưa mục sư / Tiếng Nói Quê Hương Tháng 10/2020

Tiếng Nói Quê Hương Tháng 10/2020

Chúa Giê-su đắc thắng cám dỗ.

 

Đức Chúa Giê-su đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 4:4

 

Sau khi Chúa Giê-su cầu nguyện kiêng ăn trong đồng vắng bốn mươi ngày đêm, Ngài mệt và đói. Lúc này Satan đến cám dỗ Chúa.

Lần thứ nhất, “quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.” (câu 3). Bánh chắc chắn  sẽ đáp ứng được nhu cầu của Chúa vào lúc này – vì đã bốn mươi ngày trôi qua Ngài kiêng ăn. Nhưng Chúa đáp rằng, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Ngài đã trưng dẫn Phục truyền luật lệ ký 8:3.

 

Lần cám dỗ thứ hai, “ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,  và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (câu 5-7).

 

Lần tấn công thứ ba, “ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;  mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (câu 8-10). Trong cả ba lần Chúa Giê-su đều trưng dẫn Kinh Thánh, đẩy lùi sự cám dỗ của Satan. Chúa chúng ta không chỉ biết các lời dạy của Kinh Thánh, nhưng Ngài cũng dùng nó để đánh bại ma quỉ. Cuối cùng, “ma quỉ bèn bỏ đi.” (câu 11)

 

Bạn làm thế nào để vượt qua các cám dỗ và đưa ra quyết định đúng cho cuộc đời mình? Hãy học tập theo Chúa Giê-su, sử dụng các Lời của Đức Chúa Trời trong mỗi tình huống bị ma quỉ tấn công. Bạn không thể sống để bày tỏ ra những gì bạn không biết, vì vậy hãy trung thành học lời Chúa.

 

“TÔI NGHIÊN CỨU KINH THÁNH ĐỂ NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI, NHẬN BIẾT LẼ THẬT CỦA NGÀI VÀ TÌM THẤY SỰ HƯỚNG DẪN CHO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY CỦA TÔI.”

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn