Thứ Ba , 18 Tháng Một 2022
Home / THẦY ƠI / Địa Ngục Có Thật Không?

Địa Ngục Có Thật Không?

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

Địa Ngục Có Thật Không?         

Trả lời:

Giáo lý về địa ngục là một đề tài nóng trong suốt nhiều thế kỷ. Chủ đề này có vẻ khó hiểu nhưng điều đó không thể làm cho địa ngục trở nên xa sự thật.

Địa ngục có thật khi bạn đọc tiếp những dẫn chứng sau đây. Chúa Giê-su nói nhiều về địa ngục hơn là thiên đàng. Ngài muốn mọi người hiểu rõ lẽ thật về địa ngục hầu cho họ có thể định hướng cuộc đời của mình trên thiên đàng.

Địa Ngục Trong Cựu ước.

Từ chỉ về địa ngục trong tiếng Hê-bơ-rơ là sheol. Từ này xuất hiện trong những phần Kinh thánh sau: “âm phủ” (Thi. 9:17); “Khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta; vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt” (Ê-sai 66:22-24); “chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời” (Đa-ni-ên 12:2).

Địa Ngục Trong Tân Ước.

Có ba chữ được dùng: 1. Hades (tiếng Hy-lạp) được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 5:29-30; Lu-ca 16:19-31; 2. Gehenna (Hê-bơ-rơ, Hy-lạp) được dịch là địa ngục. Gehenna là một địa danh thuộc thung lũng Hinnom là một bãi rác đốt cháy bên ngoài Giê-ru-sa-lem. Từ này được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 13:42, 50; Mác 9:43. Đây là nơi dành cho hình phạt đời đời đối với những kẻ ác và ma quỉ (Ma-thi-ơ 25:41).  3. Tartarus (Tiếng Hy-lạp). Từ này xuất hiện trong câu: “Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét” (2 Phi-e-rơ 2:4).

Psalm-9-17-e1445545664266

Địa ngục thật sự khủng khiếp. Kinh Thánh mô tả về nó: “chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 8:12); “nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng”  (Ma-thi-ơ 22:13); “lửa đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41); “nơi đau đớn” (Lu-ca 16:23); “bên dưới đất”  (Phi-líp 2:10); “sự chết và Âm phủ”  (Khải. 1:18),  “nơi xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài”, (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9)

Địa ngục là một nơi đau khổ. Đức Chúa Trời dành nơi ấy cho những ai từ chối Ngài. Nó được thiết kế cho những người cố ý từ chối sự sống đời đời và ủng hộ sự tách biệt vĩnh cửu khỏi Đức Chúa Trời, kết quả tất nhiên họ nhận là sự đau khổ đời đời.

Có ba nền tảng thần học cho sự hiện hữu của địa ngục:

  1. Nó tồn tại vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (tội lỗi không thể nối kết với Đức Chúa Trời thánh khiết). Ha-ba-cúc 1:13 viết: “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược.” Đức Chúa Trời không thể và sẽ không khoan thứ sự gian ác. “Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (Sáng thế ký 18:25)
  2. Địa ngục dành cho sự phản loạn của Satan. Ma quỉ là căn nguyên của tội lỗi (Ê-xê-chi-ên 28:16-17; Khải. 12:4). Chúa Giê-su đã dạy rằng địa ngục là nơi “đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó” (Ma-thi-ơ 25:41)
  3. Địa ngục cần cho những người tội lỗi gian ác không chịu ăn năn. Nó là một phán quyết công bằng cho kẻ ác (Rô-ma 3) chống lại Đức Chúa Trời đời đời (Thi thiên 90:1-4), thì phải gánh chịu một hình phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Địa ngục là thích hợp cho sự trừng phạt.

ÁP DỤNG

Bởi vì địa ngục là có thật, và nó dành cho những ai từ chối Chúa Giê-su nên chúng ta phải siêng năng chia sẻ Phúc âm cho tất cả mọi người mà đặc biệt là những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giê-su.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 5:29-30; 8:12; 22:13; 25:41; Lu-ca 16:24-25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-9; Giu-đe 12-13; Khải. 14:11; 19:20; 20:10

Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Huongdi  

Nguồn:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez 

Bài trước:

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Chia Sẻ Đức Tin?

Huongdionline.com cần sự ủng hộ của bạn đọc để duy trì và phát triển các mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

 

 

Chân thành cảm ơn.

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn