Thứ Ba , 25 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / Martin Luther và cuộc cải chính

Martin Luther và cuộc cải chính

“Martin Luther có vị trí rất quan trọng bởi vì ông tái khám phá Phúc âm. Tin mừng mà Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ giải hòa thế giới với chính Ngài. Phát hiện này dẫn đến những kết quả to lớn đối với cả Hội Thánh lẫn văn hóa. Điều mà người ta thật sự không hiểu đó là Luther thật sự mà một mục sư tốt. Ông cố gắng trở thành một mục sư tốt. Ông quan tâm đến tín hữu của mình – mối quan hệ của họ với Chúa cũng như ông quan tâm đến mối quan hệ giữa ông và Chúa. Điều mà ông khám phá đó là sự tự do đến từ ân điển bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Và đó là điều xứng đáng để đấu tranh.”

 Mục sư Gregory Seltz (Diễn giả của The Lutheran Hour)

Bản quyền: Lutheran Hour Ministries

Kiểm duyệt bản dịch: Đinh Hải Âu – Globalinks Việt Nam

Điều phối dự án: Nguyễn Ngọc Thiên Lộc

Dịch thuật: Lê Khắc Vinh Hiển

Giọng lồng tiếng: Thái Dương – Ly Nguyễn

Thu âm: Nguyễn Ngọc Thiên Lộc

Hậu kỳ: Hứa Việt Phương 

Martin Luther Và Cuộc Cải Chánh

images (2)   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn