Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Charles H. Spurgeon

Charles H. Spurgeon

Ngài truyền lập giao ước Ngài đến đời đời
(Thi-thiên 111:9) 

images

Dân sự Chúa vốn đẹp lòng về giao ước Ngài. Ðó là những nguồn suối an ủi không bao giờ cạn tắt đối với họ, khi Ðức Thánh Linh vẫn thường dìu dắt họ vào phòng tiệc vừa nêu cao ngọn cờ tình thương. Họ thích suy nghĩ về thời tối cổ của giao ước ấy, nhớ rằng trước khi các ngôi sao biết vị trí của chúng hay các hành tinh chạy theo quỹ đạo, thì Chúa Christ Jêsus đã bảo đảm quyền lợi của các thánh đồ. Ðiều thích thú đặc biệt đối với họ là nhớ rằng giao ước vốn chắc chắn khi họ suy gẫm về những ơn thương xót chắc chắn đối cùng Ða-vít. Họ thích thú kỷ niệm việc đó như đã được ký tên, đóng ấn, phê chuẩn và sắp xếp cẩn thận cả rồi. Lòng họ thường hớn hở vui mừng khi nghĩ về bất biến tính của nó, vì là một giao ước mà cả thời gian, cõi đời đời, sự sống hay sự chết đều sẽ chẳng bao giờ xâm phạm được — một giao ước xưa như cõi đời đời, mà cũng vĩnh cửu như Vầng Ðá của các thời đại. Họ cũng vui mừng vì được hưởng sự đầy đủ của giao ước ấy, vì trong đó, họ thấy mình được cung ứng mọi sự.

100-Best-Charles-H-Spurgeon-Quotes

Ðức Chúa Trời là gia tài của họ, Ðấng Christ là bạn thân của họ, Ðức Thánh Linh là Ðấng Yên ủi họ, đất là nhà trọ của họ, và trời là quê hương của họ. Họ thấy đó là cơ nghiệp dành riêng và đưa đến cho tất cả những linh hồn nào quan tâm đến chứng thư ban tặng cổ xưa và đời đời kia. Mắt họ ngời lên khi thấy đó là báu vật chôn trong Kinh Thánh; nhưng linh hồn họ còn vui mừng hơn biết bao khi thấy rằng theo lời trối cuối cùng và di chúc của người bà con thiên thượng, thì điều đó được truyền lại cho họ thừa hưởng! Ðặc biệt hơn nữa là dân Chúa sẽ vui mừng chiêm ngưỡng phần ân điển trong giao ước ấy. Họ thấy rằng luật đã trở thành vô hiệu vì đó là một giao ước của việc làm và tùy thuộc vào công lao, nhưng giao ước nầy thì họ thấy là sẽ tồn tại mãi mãi vì nền tảng của nó là ân điển: ân điển là điều kiện, ân điển là phần cấu tạo, ân điển là thành trì, ân điển là nền tảng và ân điển là viên đá cuối cùng đặt trên nóc tòa nhà giao ước. Giao ước là một kho tàng phong phú, một vựa thực phẩm, là nguồn sống, là kho dự trữ sự cứu rỗi, là bản tuyên ngôn hòa bình và là bến hoan lạc.

Quotes about the Person of God, Jesus Christ, and the Holy Spirit

The-Best-100-Charles-H-Spurgeon-Quotes-286x300“Nothing teaches us about the preciousness of the Creator as much as when we learn the emptiness of everything else.” ― Charles H. Spurgeon

“Have your heart right with Christ, and he will visit you often, and so turn weekdays into Sundays, meals into sacraments, homes into temples, and earth into heaven.”
― Charles H. Spurgeon

“God helps those who cannot help themselves.”
― Charles H. Spurgeon

“A Jesus who never wept could never wipe away my tears.”
― Charles H. Spurgeon

“You will never glory in God till first of all God has killed your glorying in yourself.”
― Charles H. Spurgeon

“To rejoice in temporal comforts is dangerous, to rejoice in self is foolish, to rejoice in sin is fatal, but to rejoice in God is heavenly.”
― Charles H. Spurgeon

“When your will is God’s will, you will have your will.”
― Charles H. Spurgeon

“O child of God, be more careful to keep the way of the Lord, more concentrated in the heart in seeking His glory, and you will see the loving-kindness and the tender mercy of the Lord in your life.”
― Charles H. Spurgeon

“As for His failing you, never dream of it — hate the thought of it. The God who has been sufficient until now should be trusted to the end.”
― Charles H. Spurgeon

“The greatest joy of a Christian is to give joy to Christ.”
― Charles H. Spurgeon

“I bear my testimony that there is no joy to be found in all this world like that of sweet communion with Christ. I would barter all else there is to heaven for that. Indeed, that is heaven. As for the harps of gold and the streets like clear glass and the songs of seraphs and the shouts of the redeemed, one could very well give all these up, counting them as a drop in a bucket, if we might forever live in fellowship and communion with Jesus.”
― Charles H. Spurgeon

“It is not great talents God blesses so much as likeness to Jesus.”
― Charles H. Spurgeon

“His mercy is so great that it forgives great sins to great sinners after great lengths of time and then gives great favors and great privileges and raises us up to great enjoyments in the great heaven of the great God!”
― Charles H. Spurgeon

“If Christ is not all to you He is nothing to you. He will never go into partnership as a part Saviour of men. If He is something He must be everything, and if He is not everything He is nothing to you.”
― Charles H. Spurgeon

“Remember that the Lord Jesus came to take away sin in three ways; He came to remove the penalty of sin, the power of sin, and, at last, the presence of sin.”
― Charles H. Spurgeon

“It was the mighty power of the Holy Spirit dwelling in Him by which Jesus overcame the world–and that same quiet power, if it dwells in us, will make us win the same victory by faith.”
― Charles H. Spurgeon

“He bequeaths us His manager, from which to learn how God came down to man, and His cross to teach us how man may go up to God. ”
― Charles H. Spurgeon

“Jesus! it is the name which moves the harps of heaven to a melody. Jesus! the life of all our joys. If there be one name more charming, more precious than another, it is this name. It is woven into the very warp and woof of our psalmody. Many of our hymns begin with it, and scarcely any, that is good for anything, and without it. It is the sum total of all delights. It is the music with which the bells of heaven ring; a song in a word; an ocean for comprehension, although a drop for brevity; a matchless oratorio in two syllables; a gathering up of the hallelujahs of eternity in five letters.”
― Charles H. Spurgeon

“I must take care above all that I cultivate communion with Christ, for though that can never be the basis of my peace – mark that – yet it will be the channel of it.”
― Charles H. Spurgeon

“God is so boundlessly pleased with Jesus that in him he is altogether well pleased with us.”
― Charles H. Spurgeon

http://www.leadershipresources.org   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn