Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023
Home / Tổng hợp / Bạn Để Lại Gương Gì Cho Con Cháu?

Bạn Để Lại Gương Gì Cho Con Cháu?

Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành. 

Công vụ 8:4

Có một khuôn mẫu đáng chú ý rõ ràng trong lịch sử cũng như trên toàn thế giới ngày nay: sự bắt bớ có thể củng cố đức tin của một cá nhân vào Chúa Giê-su và làm gia tăng số người theo Chúa. Hội thánh ở tại Trung Quốc là một ví dụ, nó đã được đánh dấu là một biểu tượng của sức mạnh bất chấp cuộc đàn áp ngày càng tàn bạo; nó tiếp tục phát triển ngay cả trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.

Đôi khi những điều kiện như vậy (sự bách hại hội thánh) thúc giục các tín hữu phải rời bỏ quê hương và tất cả những gì quen thuộc. Đó chắc chắn là trường hợp của hội thánh vào thế kỷ thứ nhất. Không có một tín hữu nào của hội thánh đầu tiên phải rời bỏ Giê-ru-sa-lem để chia sẻ tin mừng, tình yêu của Chúa Giê-su cho đến khi cơn bách hại gây sức ép lên họ phải rời bỏ thành phố. Thay vì là bước lùi đối với sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời, điều này thực sự là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà Chúa Giê-su đã đưa ra trong Công vụ 1: 8. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Bạn có thấy điều gì dường như là trở ngại cho sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời không? Vì lịch sử có xu hướng tái diễn, đó có thể là điều mà Đức Chúa Trời sử dụng để lan rộng vương quốc của Ngài. Hãy phấn khởi với điều này! 

TÔI CHIA SẺ ĐỨC TIN CỦA TÔI VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. 

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn