Thứ Sáu , 22 Tháng Chín 2023
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Hy Vọng Của Chúng Ta

Hy Vọng Của Chúng Ta

Điều Tốt Nhất Vẫn Chưa Tới
Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời;
Vì sự trông cậy/hy vọng ta ở nơi Ngài.
Thi thiên 62:5
🙂
Sự trông cậy có nghĩa là hy vọng. Và hy vọng lớn nhất trong tấm lòng của Cơ đốc nhân là sự trở lại của Chúa Giê-su. Phao-lô gọi đó là “sự trông cậy hạnh phước của chúng ta” (Tít 2:13). Samuel Johnson đã viết, “Bản thân hy vọng là một loại hạnh phúc. Và có lẽ nó là hạnh phúc chính yếu mà thế giới vươn tới.” Nhưng Alexander Pope không lạc quan như vậy khi ông viết, “Hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi trong tấm lòng của con người: họ không bao giờ ngừng hy vọng, nhưng luôn luôn nhận được phước hạnh khi có hy vọng.” Nhiều người điều chỉnh hy vọng của họ về những đối tượng khác nhau, nhưng Cơ đốc nhân tin kính đặt hy vọng của mình hoàn toàn ở trong Chúa, “Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì?
Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa.” (Thi. 39:7)
Sự hy vọng của chúng ta trong Christ không phải là “tôi hy vọng như thế” (I hope so!) mà không có xác quyết. Hy vọng trong Christ là chắc chắn. Nó đem đến các phước hạnh và kết quả sau đây cho mỗi chúng

ta.
– Tinh sạch. “Hễ ai có hi vọng đó nơi Ngài, thì tự tẩy sạch mình cũng như Ngài là tinh sạch” (1 Giăng 3:3). Đây cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca (1 Tê-sa. 5:22-23) và nó cũng nên là lời cầu nguyện của chúng ta. Như một cặp đôi kết ước, hứa nguyện với nhau trong ngày lễ cưới giữ sự tinh sạch, chung thủy thế nào, thì hội thánh là cô dâu của Đấng Christ cũng phải như vậy (Khải. 19:7-9).
– Phục vụ cách trung tín. “Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ đến thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho chúng ngồi bàn, và đến mà phục sự chúng. ….. Các ngươi cũng hãy chực sẵn, vì Con người đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Lu-ca 12:37, 40). Chúng ta trích lời của Samuel Johnson một lần nữa, “Ở đâu không có hy vọng, ở đó không có sự cố gắng.” Người nông dân cố gắng lao tác vất vả trên cánh đồng, cày xới đất, gieo hạt, bón phân, tưới nước…. với hy vọng rằng sẽ có một mùa bội thu. Các sinh viên phải áp dụng điều này trong học tập nếu muốn gặt hái thành công cho tương lai. Chúa Giê-su phán, “Kìa, ta đến mau chóng, đem tiền công theo để trả cho mỗi người tuỳ công việc của họ” (Khải. 22:12)
– Làm cho khỏe khoắn. Sự tái lâm của Đấng Christ không chỉ đem theo phần thưởng cho các thánh đồ trung tín, mà còn là loại bỏ đi những nỗi buồn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Lúc đó chúng ta sẽ được hội hiệp cùng với các tín nhân trong suốt mọi thời đại và sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
– Vui mừng. Phao-lô viết, “Hãy vui mừng trong sự hi vọng” (Rô-ma 12:12). Bất luận các hoàn cảnh xảy ra chung quanh chúng ta như thế nào, chúng ta biết rằng điều tốt nhất vẫn chưa tới. Nhiều người cho rằng được định cư ở Mỹ (nhận được quốc tịch Mỹ) là điều tốt nhất, nhưng với tín nhân thì được định cư ở thiên đàng là tốt hơn. G. K. Chesterton đã viết, “Hy vọng là quyền năng làm cho vui vẻ trong những tình huống mà chúng ta biết là tuyệt vọng.” Hạnh phúc tùy thuộc vào những gì đang xảy ra, nhưng niềm vui chân thật tùy thuộc vào mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết sự nhu nhượng của anh em. Chúa đã gần rồi” (Phi-líp 4:4-5).
– Sự ổn định vững vàng trong tâm linh. “Chúng ta có hi vọng/sự trông cậy ấy như cái neo của linh hồn, vừa chắc vừa vững, thấu vào phía trong bức màn” (Hê-bơ-rơ 6:19). Cái neo vật lý cắm sâu vào lòng biển để giữ chặt con thuyền không bị trôi lạc, còn cái neo thuộc linh, giữ chặt chúng ta trong Đấng Christ, “chúng ta càng đáng phải hết sức để ý đến điều mình đã nghe, kẻo e bị trôi lạc chăng” (Hê-bơ-rơ 2:1). Cơ đốc nhân phải “gác qua sự sơ học về đạo Đấng Christ mà bươn tới sự trọn vẹn” (Hê-bơ-rơ 6:1) để trở nên trưởng thành càng hơn trong ân điển, và không bị nhấn chìm vì những giông bão của đời sống.
Khi chúng ta chờ đợi trước mặt Chúa, suy ngẫm Lời Ngài và cầu nguyện thì Đức Thánh Linh và Lời sự sống sẽ gia tăng trong chúng ta niềm hy vọng. Hãy dành thì giờ đọc Rô-ma 15:4, 13 – và vui mừng trong sự hy vọng.
Ước vọng thiện nhân, niềm vui lớn,
Hoài bão ác nhân sớm tàn phai.
Châm ngôn 10:28
🙂
admin
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn