Thứ Ba , 29 Tháng Mười Một 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Nguồn Sáng Là Chúa Giê-su

Nguồn Sáng Là Chúa Giê-su

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Giăng 8:12
Những lời dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh này là lời Chúa phán tại nơi để các rương tiền dâng trong Đền thờ, và vào buổi sáng hôm sau của lễ Lều tạm. Những ngọn đèn chiếu sáng trong suốt kỳ lễ đã tắt, đêm tối đã qua, ánh sáng mặt trời chói chang khắp nơi đem sự sống vui tươi cho muôn loài. Không còn dò dẫm, lần mò trong bóng tối, không còn vấp váp trên lối đi, vạn vật đều được phơi bày rõ ràng trước mắt. Ý nghĩa “Ta là sự sáng của thế gian” được những người nghe tiếp thu dễ dàng.
Về mặt tâm linh, đoàn người xung quanh Chúa Giê-xu thật rất cần sự sáng. Từ người đàn bà phạm tội trong đêm tối đến các vị lãnh đạo tôn giáo, từ các quan cho đến người dân đen, thẩy đều bước đi trong tối tăm, không thấy, không nhận ra được Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ. Họ như những người đui dẫn đường kẻ mù (Mat 14:14; 3:26). Họ rất cần ánh sáng của sự sống.
Sứ đồ Giăng ghi chép nhiều về Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian, như trong Giăng 1:4,9; 8:12; 9:5; 12:35-36; 1Giăng 2:8. Nhưng khi nói về Chúa là sự sáng của thế gian, chúng ta cũng nên nhớ lời Chúa phán rằng: “Các ngươi là sự sáng của thế gian.” Như một cái đèn trên chân đèn soi sáng mọi người trong nhà, như một cái thành trên núi cao, không khuất được, mọi người đều thấy, “sự sáng của các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy” (Mat 5:14-16).
Tờ Sunday School Times thuật rằng một giáo sĩ bác sĩ nhãn khoa đã chữa lành cho một người mù vì bị bịnh đục mắt (cataract) bên Trung quốc. Vài tuần sau, bốn mươi tám người mù khác được dẫn kéo đến với bác sĩ, mỗi người đền nắm sợi dây thừng dài thành một hàng dọc, lần bước theo sự hướng dẫn của người đã đựơc chữa lành đi đầu. Đó cũng là công tác mà mỗi chúng ta là người “trước đã mù nay được sáng” (Giăng 9:25) cần phải làm.

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con nguyện tiếp tục bước đi trong ánh sáng của sự sống, và dẫn đem người từ tối tăm đến với Ngài là ánh sáng thật của thế gian.

nguồn:

https://vietchristian.com          Chúa Giê-su là một nhà lãnh đạo phục vụ như một đầy tớ.

Một trong những hình ảnh mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của Chúa Giê-su là khi Ngài rửa chân cho các môn đệ trong Giăng 13. Khi kết thúc, Chúa phán  với họ:” Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau “. Nhà lãnh đạo lớn tập trung vào việc phục vụ những người theo họ. Nhà lãnh đạo lớn là người phục vụ người khác.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn