Thứ Tư , 6 Tháng Bảy 2022
Home / Trang Chủ / Cầu Nguyện Và Chúa Trả Lời?

Cầu Nguyện Và Chúa Trả Lời?

2 Cô-rin-tô 12:7-10, “Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.”
Đời sống Cơ đốc nhân có thể hình dung như một con thuyền đi trên sông. Giả định là mực nước ở sông phải sâu ít nhất ba mét để thuyền có thể đi được mà không bị mắc cạn. Nhưng nếu đưới đáy sông nhô lên một tảng đá chiều cao hai mét thì sao? Đây là một giòng sông hẹp và con thuyền không thể tránh được tảng đá lớn bên dưới. Bạn sẽ cầu nguyện theo cách nào sau đây:
– Lạy Chúa Giê-su xin Ngài cất tảng đá đi.
– Lạy Chúa Giê-su xin Ngài làm cho mực nước sông dâng cao thêm ba mét nữa để thuyền có thể đi qua.
– Lạy Chúa, con bế tắc rồi, con xin Chúa như sau (một lời cầu nguyện khác)….?
Trong trường hợp của Phao-lô, ông ba lần xin Chúa cho “cái giằm xóc” lìa xa cơ thể ông. Nhưng Chúa vẫn để nó ở đó. Nó vẫn còn y nguyên trong thân thể của vị sứ đồ.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời bày tỏ cho Phao-lô một điều tốt hơn:
“Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy Phao-lô tiếp tục mang cái giằm xóc ấy và ông bước đi tiếp trong ân điển, trong sức mạnh, trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này có giống như Chúa làm cho mực nước của giòng sông dâng cao lên, để thuyền của Phao-lô có thể đi tiếp, mặc dù tảng đá lớn bên dưới sông vẫn còn y nguyên?
Nước của giòng sông dâng cao lên – có thể hiểu là Chúa ban thêm ân điển để chúng ta có thể vượt qua các trở lực trong cuộc sống.
“Cái giằm xóc” mà Phao-lô đề cập có thể là những khó khăn trong cơ thể hay bất kỳ trở lực nào trong cuộc sống của bạn.
Trang web gotquestions.org giải thích:
Chúng ta biết được về cái giằm xóc vào thịt này là từ chính bản thân Phao-lô nói trong II Cô-rinh-tô 12:7: “Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái giằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo.” Trước hết, mục đích của cái giằm xóc vào thịt này là để giúp cho Phao-lô khiêm nhường. Bất cứ ai đối mặt với Chúa Giê-xu, được nói chuyện và được ủy quyền bởi Ngài (Công vụ 9:2-8) thì theo trạng thái tự nhiên sẽ trở nên “tự cao tự đại”. Thêm vào đó, Phao-lô được cảm động bởi Đức Thánh Linh để viết nhiều sách trong Tân Ước, nên thật dễ dàng để thấy rằng Phao-lô có thể trở nên “kiêu căng” (KJV) hay “tự cao quá mức” (NKJV) hoặc “quá tự hào” (NCV) như thế nào. Thứ hai, chúng ta biết rằng tai họa đến từ Sa-tan hoặc bởi sứ giả của nó. Giống như Chúa cho phép Sa-tan hành hại Gióp (Gióp 1:1-12), Chúa cho phép Sa-tan hành hại Phao-lô vì những mục đích tốt lành của Ngài và luôn luôn nằm trong ý muốn toàn hảo của Ngài.
Bạn có thể hiểu “cái giằm xóc” theo một ý nghĩa khác?
🙂
Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay là gì?
admin
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn