Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Tháng Toàn Quốc Tạ Ơn

Tháng Toàn Quốc Tạ Ơn

Theo lịch của nước Mỹ, tháng Một là Tháng Toàn Quốc Tạ Ơn. Dĩ nhiên, nó cũng dễ dàng lan rộng ra khắp nơi, cho nên đúng hơn nó là Tháng Toàn Cầu Tạ Ơn.
Để tận dụng tốt nhất kỳ lễ bày tỏ lòng tri ân này, chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về lòng biết ơn.
Điểm khởi đầu là Thi Thiên 136, một thi thiên bắt đầu và kết thúc bằng câu: “Hãy cảm tạ Chúa” (c.1,26). Thi Thiên này nhắc đi nhắc lại cho chúng ta nguyên do duy nhất và quan trọng nhất để bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Chúa Trời vĩ đại đó là: “Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Chúng ta có thể dành hàng tháng để tìm hiểu về lòng biết ơn qua Thi Thiên 136.
Tác giả nhắc chúng ta nhớ về “những phép màu vĩ đại” (c.4) của Đức Chúa Trời. Ông kể về sự tạo dựng bởi sự khôn ngoan của Ngài (c.5). Ông chuyển qua ôn lại sự kiện xuất hành vĩ đại của dân sự Chúa (c.10-22). Khi suy ngẫm bức tranh tạo dựng và giải cứu trong Thi Thiên 136, chúng ta dễ dàng tìm thấy được điều để cảm tạ Chúa mỗi ngày trong Tháng Tạ Ơn này.
Có khởi đầu năm mới nào tốt hơn là chú tâm bày tỏ lòng biết ơn với Chúa chúng ta! “Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời” (c.1).
Tuyệt thay khi tạ ơn Ngài
Tụng ca danh Đấng quyền oai đời đời
Sáng rao tình Chúa rạng ngời
Tối rao thành tín đời đời của Cha. —Psalter

Khi bạn nghĩ đến tất cả những điều tốt lành, hãy cảm tạ Chúa!

Pray: Lạy Chúa Jesus, 365 ngày sắp tới của năm 2014 sẽ là những ngày tạ ơn Ngài về những chuỗi phép lạ mà Ngài luôn luôn bày tỏ trên đường chúng con đi. Amen.

1 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;

Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.(i)

2 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

3 Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa;

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

4 Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

5 Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời,(j)

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

6 Ngài trương đất ra trên các nước,(k)

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

7 Dựng nên những vì sáng lớn,(l)

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

8 Mặt trời đặng cai trị ban ngày,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

9 Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

10 Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô,(m)

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

11 Đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa chúng nó,(n)

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

12 Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

13 Ngài phân Biển Đỏ ra làm hai,(o)

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

14 Khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

15 Xô Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển Đỏ,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

16 Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

17 Đánh bại các vua lớn,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

18 Đánh giết những vua có danh,

Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Thi thiên 136

  • admin
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn