Ashton và Austin Samuelson tốt nghiệp một trường đại học Cơ Đốc với khao khát muốn hầu việc Chúa. Tuy nhiên, cả hai không thấy mình được kêu gọi vào mục vụ truyền thống nào trong hội thánh. Nhưng còn mục vụ trên thế giới? Chắc chắn rồi. Họ có cùng cưu mang muốn dùng những kỹ năng kinh doanh Chúa ban để chấm dứt tình trạng trẻ em bị đói khát vì thế vào năm 2014, họ đã mở nhà hàng bán bánh taco. Không giống những nhà hàng khác, anh em Samuelsons đã điều hành dựa trên triết lý mua một tặng một. Với mỗi bữa ăn bán ra, họ sẽ ủng hộ tiền để cung cấp bữa ăn đáp ứng nhu cầu dưỡng chất riêng cho trẻ em bị suy dinh dưỡng. Cho đến nay, họ đã đóng góp cho hơn sáu mươi quốc gia. Mục tiêu của họ là trở thành một phần trong việc chấm dứt nạn đói trẻ em – với từng chiếc bánh taco.

Lời Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 10 không hề khó hiểu. Ngài nói rất tỏ tường: sự thành tâm phải được minh chứng bằng hành động, chứ không phải lời nói (c.37-42). Một trong những hành động đó là giúp đỡ những “người bé mọn”. Với anh em Samuelsons, đó là giúp đỡ trẻ em. Nhưng hãy lưu ý, từ “người bé mọn” không bị giới hạn về độ tuổi. Đấng Christ kêu gọi chúng ta giúp đỡ bất kỳ ai “bé mọn” trong mắt của người đời: người nghèo, người bệnh, tù nhân, người tị nạn, những người bất hạnh theo cách nào đó. Nhưng giúp điều gì? Chúa Jêsus nói “chỉ một ly nước lạnh” (c.42). Nếu điều nhỏ bé và giản đơn như một ly nước lạnh được nói đến, thì chắc chắn một chiếc bánh taco cũng nằm trong danh sách đó.