Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home / Trang Chủ / Vai Trò Của Phụ Nữ

Vai Trò Của Phụ Nữ

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Ê-sai 55:9

 

Vẽ một vòng tròn đại diện cho tất cả các kiến thức. Bây giờ hãy đánh dấu vào vòng tròn đó số lượng kiến thức bạn nghĩ bạn đã đạt được tại thời điểm này trong cuộc đời bạn.

Hầu hết chúng ta đặt một dấu chấm nhỏ ở đâu đó trong vòng tròn. Một sinh viên đại học thỉnh thoảng đã điền vào một phần của vòng tròn! Nhìn thấy vòng tròn trống đó giúp chúng ta nhớ rằng một lượng kiến thức khổng lồ tồn tại mà chúng ta chưa hiểu thấu – và sẽ không bao giờ hiểu thấu.

Ngay cả các khoa học gia, hay những học giả nhận giải thưởng Nobel cũng không thể lấp đầy vòng tròn kiến thức. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời có mọi loại kiến thức – Ngài biết hết tất cả mọi sự.

Lời Đức Chúa Trời nhắc chúng ta biết rằng con người không bao giờ am hiểu hết mọi thứ. Ý tưởng và đường lối của Chúa cao hơn của chúng ta. Bộ não hữu hạn của con người thông minh nhất cũng không là gì khi so sánh với bộ não vô hạn siêu việt của Đức Chúa Trời.

Isaac Newton nói gì?  “Tôi chỉ là một đứa bé nhặt được một viên sỏi và vỏ ốc trên bãi biển mà thôi. Chân lý vũ trụ mênh mông như biển cả, không phải là điều mà chúng ta có thể khám phá hết được.”

Khi nhận thức rõ ràng về điều này sẽ dẫn chúng ta đến với Lời Đức Chúa Trời. Lời đó làm yên lòng chúng ta trước tình yêu vô hạn của Ngài dành cho con người. Ngài bày tỏ cho chúng ta không chỉ những gì chúng ta cần biết mà còn hơn thế, vì vậy hãy tin cậy nơi sự khôn ngoan vô hạn của Ngài.

TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn