Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Thư chủ nhiệm / George Muller Và Cô Nhi Viện

George Muller Và Cô Nhi Viện

Cơ Đốc nhân bình thường

Đức Chúa Trời phi thường 

Hãy suy nghĩ bức tranh Cơ Đốc Giáo tại Hoa Kỳ sẽ ra sao nếu những điều sau đây là sự thật. Sẽ ra sao nếu Đức Chúa Trời đầy quyền năng muốn bày tỏ năng quyền của Ngài qua một dân tộc quyết định quay lưng với triết lý đề cao khả năng của bản thân để làm những việc họ muốn và dân tộc đó khao khát Chúa? Sẽ ra sao nếu Đức Chúa Trời đầy ân điển hứa rằng Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài mạnh mẽ cho một dân tộc khao khát Chúa để đời sống của họ tôn vinh Ngài?

Đây chính là câu chuyện của George Muller. Lịch sử hội thánh dạy chúng ta rất nhiều bài học. Muller (1805-1898) làm mục sư cho một hội thánh tại Bristol, Anh Quốc trong hơn sáu mươi năm, nhưng ông nổi tiếng với mục vụ chăm sóc trẻ em mồ côi do ông sáng lập. Suốt cuộc đời Muller đã chăm sóc hơn mười nghìn cô nhi. Điều đáng ngạc nhiên là ông chưa bao giờ xin tiền hoặc nguồn hỗ trợ nào cho các trẻ mồ côi trên. Ngược lại ông đã cầu nguyện và tin cậy sự vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời.

Khi đọc tiểu sử của Muller, tôi đã bất ngờ biết được lý do ông mở cô nhi viện. Mục đích chính của ông không phải để chăm sóc trẻ mồ côi. Ngược lại ông đã viết trong nhật ký của mình rằng:

Nếu tôi, một con người nghèo nàn, đã nhận được những của cải để thành lập và duy trì Cô Nhi Viện chỉ nhờ cầu nguyện và đức tin và không xin bất kỳ cá nhân nào thì điều đó có nghĩa rằng nhờ sự ban phước của Chúa, Ngài sẽ dùng một công cụ nào đó để làm vững mạnh đức tin của con cái của Ngài, đồng thời đó là lời chứng cho lương tâm của những người chưa tin Chúa về sự hiện hữu của Ngài. Vậy đây chính là lý do chính của việc thành lập Cô Nhi Viện… Mục đích đầu tiên và cốt yếu của công tác này chính là (và vẫn luôn là) Đức Chúa Trời được tôn vinh qua việc các cô nhi dưới sự chăm sóc của tôi nhận được sự chu cấp cho mọi nhu cầu của chúng chỉ nhờ sự cầu nguyện và đức tin, và tôi cũng như những người cùng làm việc với tôi không cầu xin bất kỳ ai, để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là thành tín và lắng nghe lời cầu nguyện.[1]

Muller quyết định sống như thế để làm chứng rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín chu cấp cho con dân của Ngài. Ông đã liều mạng sống mình để tin vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, và đến cuối cuộc đời ông đã dâng trọn vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng những Cơ Đốc nhân bình thường, những người không dựa vào khả năng của bản thân nhưng chọn tin cậy vào sự chu cấp phi thường của Chúa. Ngài sẵn lòng ban quyền năng cho những ai hoàn toàn nương dựa nơi Ngài và tận hiến để tôn vinh Ngài.

 

http://huongdi.today

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn