Thứ Ba , 6 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm

Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm

Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng: Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình; vì đất nầy chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va.

Ô-sê 1:2

Khi ai đó đang yêu, không có sự thể hiện nào về tình yêu là quá cực đoan. Có thể là: một căn phòng đầy hoa hồng, những bản tuyên ngôn tình yêu, sự hy sinh anh dũng…. Bây giờ hãy suy nghĩ đến một cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu với tuyển dân Israel mặc dù họ đối ngịch với Ngài.

Để bày tỏ cho tuyển dân bướng bỉnh, bội nghịch biết Đức Chúa Trời yêu họ như thế nào, Ngài đã truyền lệnh cho tiên tri Ô-sê đi lấy một người phụ nữ gian dâm tên là Gô-me làm vợ. Ô-sê phải “nhập vai” của Đức Chúa Trời, còn Gô-me vào vai Israel trong vở diễn này.

 

Ô-sê đã cung ứng cho Gô-me một cuộc sống đầy đủ bằng tình yêu của ông, nhưng Gô-me đã chọn từ bỏ Ô-sê trở về với đời sống hoang dâm vô độ. Và rồi Gô-me đã trở thành nô lệ, khi đó Chúa truyền bảo Ô-sê theo dõi Gô-me, mua chuộc bà trở về, đem bà về lại với mình và hết lòng yêu thương. Những gì Ô-sê làm cho Gô-me là hình bóng cách Đức Chúa Trời đối xử với tuyển dân Israel.

 

Những gì Chúa đã làm cho tuyển dân Israel, Ngài cũng làm cho toàn thể nhân loại khi Ngài sai Đức Chúa Giê-su đến chết trên thập giá. Chúng ta – tất cả đều ở trong xích xiềng nô lệ cho tội lỗi, và Chúa Giê-su đã đến để mua chuộc chúng ta bằng chính mạng sống của Ngài. Qua ơn cứu chuộc đó Đức Chúa Trời chào đón chúng ta được trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Có tình yêu nào kỳ diệu hơn thế!

 

“TÔI TIN RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG VÀ CẦN CHÚA GIÊ-SU LÀ CỨU CHÚA.”

Randy &Rozanne Frazee

Translated by Tuong Vi

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn