Thứ Ba , 25 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / Songs of Praise, Christmas Big Sing

Songs of Praise, Christmas Big Sing

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh: Songs of Praise – Christmas Big Sing (2018)

  • Joy to the World – Phước Cho Nhân Loại
  • Silent Night – Đêm Yên Lặng
  • I Wish You Christmas – Chúc Mừng Giáng Sinh
  • Shepherd’s Medley – Mục Tử Thức Canh Bầy Chiên / Khúc Ca Thiên Binh
  • Have Yourself a Blessed Little Christmas
  • O Holy Night – Đêm Thánh
  • O Come, All Ye Faithful – Cùng Đến Tôn Thờ

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn