Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Sấp Mình Trước Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Sấp Mình Trước Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Ta thấy thì sấp mặt xuống và nghe tiếng của một Đấng phán cùng ta.

Ê-xê-chi-ên 1:28

Đức Chúa Trời kêu gọi Ê-xê-chi-ên trở thành người phát ngôn của Ngài cho những người tù chiến tranh Do Thái đang sống tại Ba-by-lôn, trong khi đó tiên tri Giê-rê-mi phục vụ những người còn sót lại tại Giu-đê. Bước đầu tiên trong việc “thụ phong” cho Ễ-xê-chi-ên đó là ông được nhìn thấy ngôi vinh quang của Đức Chúa Trời giữa cơn bão. Mục đích đời sống và sự phục vụ của Cơ Đốc Nhân đó là khiến cho người khác nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời, dù họ đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta không được Chúa trang bị thì công khó của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Ê-xê-chi-ên đã đáp ứng thế nào?

 

Ông sấp mình trước sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Trong ngôn ngữ hiện đại, từ “sấp mặt xuống” có nghĩa là “ngã một cách đau đớn và xấu hổ mà không có lời nào bào chữa được.” Tuy nhiên trong thuật ngữ Kinh Thánh, cụm từ này có nghĩa là hạ mình trước Chúa và giao phó tất cả cho Ngài, bị choáng ngợp trước sự vĩ đại và vinh quang của Chúa đến mức chúng ta thấy mình thật nhỏ bé. Như Giăng Báp-tít đã nói rằng: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Áp-ra-ham phủ phục trước Chúa (Sáng Thế Ký 17:3, 17), ngoài ra cũng có Môi-se và A-rôn (Dân số ký 14:5), Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 8:17), và sứ đồ Giăng (Khải Huyền 1:17) cũng không khác gì. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, để chuẩn bị bước đến con đường thập giá, Đức Chúa Giê-su đã sấp mặt xuống đất và cầu nguyện với Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 26:36-39). Ít nhất sáu lần trong quyển sách của mình, Ê-xê-chi-ên ghi lại rằng ông sấp mặt trước Chúa. “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18). D. L. Moody đã nói rằng: “Kẻ thù lớn nhất của một người chính là bản thân họ. Sự kiêu ngạo và tự tin thường làm cho người ấy sa ngã.” “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6).

 

Ông đứng trên chân mình bởi sức lực của Chúa (Ê-xê-chi-ên 2:1-2). Khi Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh thì Ngài cũng ban cho năng lực. “Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì Thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe Đấng đã phán cùng ta.” (c. 2). Ngày nay chúng ta cũng có thể công bố năng quyền của Đức Thánh Linh như tiên tri Ê-xê-chi-ên ngày xưa. “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10). Năm lần Ê-xê-chi-ên ghi lại rằng Chúa đã nâng đỡ và khiến ông có thể thực hiện công tác của mình. Chính năng quyền của Đức Thánh Linh là quyền năng nâng cao ngôi vinh quang của Đức Chúa Trời cũng sẽ nâng đỡ đầy tớ khiêm nhường của Ngài (Ê-xê-chi-ên 1:19-21). Lần cuối cùng Ê-xê-chi-ên được “nâng lên” đó là lần Đức Thánh Linh đưa ông đến đền thờ mới, tại đó sự vinh quang của Đức Chúa Trời được phục hồi (43:1-5). Vị tiên tri này bắt đầu với sự vinh quang và kết thúc cũng với sự vinh quang, và đó chính là đời sống mà Cơ Đốc Nhân cần đi theo – “từ vinh hiển qua vinh hiển” (2 Cô-rinh-tô 3:18). Để thi hành mục vụ đòi hỏi Cơ Đốc Nhân phải có chỗ đứng của mình, dù người ấy có những yếu đuối hoặc đối diện với sự chống đối của kẻ thù. “Ấy chẳng phi là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

 

Ông làm cho gương mặt mình trở nên dạn dĩ trong ý muốn của Chúa (Ê-xê-chi-ên 3:8-11). Chín lần Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên hãy xây mặt nghịch cùng một “đối tượng” và nói những lời mà Chúa đã truyền cho ông (6:2; 13:17; 20:46; 21:2; 25:2; 28:21; 29:2; 35:2; 38:2). Điều này nghĩa là ông phải can đảm truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời trong năng quyền của Ngài, không nao núng hoặc yếu ớt trước kết quả có thể xảy đến là gì. “Nầy, ta làm cho mặt ngươi dạn nghịch cùng mặt chúng nó.” (3:8). Ông đã nói một điều tương tự như Giê-rê-mi rằng: “Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi.” (Giê-rê-mi 1:8). Cũng giống như khi Đức Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, Ê-xê-chi-ên đã làm cho mặt ông trở nên dạn dĩ và vâng theo lời của Đức Chúa Trời (Lu-ca 9:51). Thông điệp của Ê-xê-chi-ên không hề dễ dàng truyền tải và người nghe thì không đồng cảm với ông, tuy nhiên ông đã làm công tác mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông phải làm, chúng ta cũng phải như thế. Lời của Đức Chúa Giê-su cầu nguyện với Đức Chúa Cha nhắc nhở chúng ta:

 

Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.

Giăng 17:4

Warren W. Wiersbe

Translated by Vinh Hien

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn