Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022

Thi Thiên 73

Cho đến giờ con đi vào Nơi Thánh, chợt hiểu ra chung cuộc của người ác.

Thi thiên 73:17

A-sáp là một trong những người hướng dẫn sự thờ phượng của tuyển dân trong đền thánh đã viết Thi thiên 73 (1 Sử ký 16:1-6, 37). Ông cũng viết Thi thiên 50 và các Thi thiên 74-83. Trong Thi thiên 73 trước giả cho chúng ta biết trong hoàn cảnh nào khiến ông tạm thời đánh mất lời ca ngợi Chúa, và rồi sau đó ông đã lấy lại từ sự bày tỏ của Chúa. Ông thất vọng, vì những kẻ gian ác được hưng thịnh trong khi những người công chính phải chịu đau khổ. Trong thực tế đôi khi là như vậy. Nhưng khi trước giả bước vào trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, ông trở nên một con người được thay đổi. Từ Thi thiên này chúng ta học được ba chỉ dẫn căn bản cho đời sống.

 

Đừng nhìn chung quanh và trở nên một “kẻ theo dõi người khác”. A-sáp không phải là người đầu tiên cảm thấy thất vọng vì những kẻ ác được may mắn còn người công bình chịu đau khổ. Gióp đã rất bối rối trong chủ đề này (Gióp 21). Và những người khác như Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 12), Đa-vít (Thi. 73), Ha-ba-cúc (Ha-ba-cúc 1) cũng thế. Nhưng chỉ tập chú vào những công việc của những người vô tín làm và sự thành công của họ thì có nghĩa là bước đi bởi những gì mắt thấy và không bởi đức tin. A-sáp đã học biết rằng sự thành công trên đất của những người vô tín tựa như: “Như giấc mơ chưa chín nồi kê.
Giàu sang, cường thịnh tiêu tan mấy hồi.
Chúa tỉnh thức, chê cười bọn ấy.
Họ biến đi như hình ảnh trong mơ” (Câu 20). Trong khi đó thì các tín nhân đã đụng chạm với cõi đời đời. Chúng ta không ghen tị với những người vô tín vì số phận sau cùng của họ là hư mất đời đời (Câu 17, 27). Và chúng ta cũng không cần ghen tị với những Cơ đốc nhân khác, bởi vì chúng ta không được xét đoán anh em mình (Rô-ma 14:4). Khi bạn bước vào trong nơi thánh, tương giao với Đức Chúa Trời, bạn sẽ không nhìn vào người khác hay chính mình. Bạn phải tập chú vào một mình Đức Chúa Trời.

 

Hãy nhìn lui lại, và nhớ đến các sự tốt lành của Đức Chúa Trời (Thi thiên 73:1). “Hãy nếm trải và nhận thấy Chúa Hằng Hữu tuyệt hảo; Phúc cho người tin cậy Ngài” (34:8). Nếu chúng ta quên đi các sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong quá khứ, thì có thể là khẩu vị của chúng ta đã có một điều gì đó sai trật và thay đổi rồi (chúng ta đang nuôi mình bằng một loại thực phẩm sai trật).  Đức Chúa Trời hiện diện, Ngài gìn giữ và hướng dẫn chúng ta (Câu 23-24). Cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh nội trú bên trong ban quyền năng, dạy dỗ mỗi ngày. Chúng ta có hàng ngàn lời hứa của Chúa khích lệ, nâng đỡ hằng ngày. Và đừng quên rằng một số nỗi đau chúng ta phải trải qua trong thế giới này là kết quả của việc chúng ta trở thành Cơ đốc nhân – là muối và ánh sáng của thế giới. “Thật vậy, mọi người muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bức hại” (2 Ti-mô-thê 3:12). Chúng ta thường có khuynh hướng tiếp nhận các phước lành mà Đức Chúa Trời cung cấp nhưng lại phàn nàn về những khổ nạn mà Chúa cho phép xảy ra để giúp chúng ta trưởng thành trong ân điển của Ngài. A-sáp viết, “Thân thể, tâm trí, tàn tạ. Nhưng Chúa là sức mạnh lòng con. Là Đấng bảo đảm mọi nhu cầu” (Câu 26). Giữa những buồn phiền, đau khổ Gióp nói vời người vợ, “Tại sao chúng ta chỉ biết hưởng phúc của Đức Chúa Trời, mà không nhận họa?” (Gióp 2:10. Trên nền tảng của Rô-ma 8:28, những trải nghiệm mà chúng ta cho là xấu, sẽ trở thành tốt vào một thời điểm thích hợp của Chúa. Khi đếm phước lành từ Chúa, tín nhân loại bỏ sự ghen tị ra khỏi tấm lòng và cất lên những lời ngợi khen Chúa.

 

Nhìn xem những sự ở đằng trước và trông đợi vui hưởng một tương lai vinh hiển. “Chúa dẫn dắt bằng lời huấn thị. Nghênh đón con tại cuối đường đời” (Câu 24). Chúa Giê-su đã “kiên nhẫn vác cây thập tự, xem thường sỉ nhục và hiện nay ngồi trên ngai uy quyền tuyệt đối, bên phải ngai Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:2). Điều này cũng áp dụng cho Hội thánh là Cô dâu sẽ hội kiến với Tân Lang là Đấng Christ trước mặt Cha thiên thượng trên thiên đàng (Giu-đe 24-25). Quá khứ có thể có nhiều thất bại, nhưng biết trước những lời hứa đã hoàn thành sẽ mang lại niềm vui và chiến thắng khi chúng ta nhìn xem Chúa Giê-su là Cội Rễ và Cuối Cùng của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:2). Khi những gánh nặng và trận chiến trở nên gay go và khó hiểu với chúng ta, hãy nhớ lời Chúa Giê-su dạy trong Giăng 13:7, “Bây giờ con chưa hiểu được việc Ta làm, nhưng sau này con sẽ hiểu.” Đức tin vào lời Chúa sẽ đưa bạn vào nơi thánh và hiện diện của Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả những phương tiện để chiến thắng trận chiến thuộc linh.

 

Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài.

Rô-ma 8:28

 

Warren W. Wiersbe

Translated by Tuong Vi

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn