Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022

Biết Ý Chúa

Làm Cách Nào Để Bạn Biết Được Ý Chúa?
Mục Sư Rick Warren


“Đức Chúa Trời…đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 1:9

Đức Chúa Trời không đang chơi trò chơi với bạn, Ngài thật muốn dạy bạn hiểu được ý muốn, mục đích, và chương trình của Ngài cho đời sống bạn.

Có thể bạn đang nói rằng, “Tôi muốn để Chúa hướng dẫn tôi, nhưng tôi vẫn thấy bối rối, tôi không biết phải làm gì.”  Vấn đề ở đây là mình thường tìm kiếm điều sai.  Vì thế, bạn cần phải nhận định bạn đang kiếm điều gì trước khi bạn có thể tìm thấy nó.
Vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?

1. Ý muốn của Chúa không phải là một cảm xúc.
Một số người trong các bạn đi tìm cảm giác hay một dấu lạ siêu nhiên.  Bạn muốn Chúa đụng vào tình cảm của bạn một cách nào đó để bạn có thể biết chính xác phải làm gì.

Vấn đề là những cảm xúc không đáng tin cậy đuợc; cảm xúc thường dẫn bạn đi sai đường.  Cảm xúc có thể đến từ mệt mỏi, kích thích tố, hay một kinh nghiệm nào vừa xảy ra.  Giê-rê-mi 17:9 chép, “Lòng người ta là dối trá.”  Ngay cả lòng bạn phỉnh gạt bạn.  Thậm chí cả ma quỷ có thể tạo ra một cảm xúc.  Nếu ngày xưa tôi nghe theo cảm xúc của lòng mình, tôi đã không bao giờ kết hôn với vợ tôi, Kay.  Một ngày trước ngày cưới, cảm xúc trong tôi đã nói, “Chạy đi!” Nhưng tiếng đó không phải ý muốn của Chúa.  Đó là nỗi sợ hãi!

Đừng chờ đợi một cảm xúc khi bạn đang cố gắng để tìm ra chương trình của Chúa cho đời bạn.

2. Ý muốn của Chúa không phải là một công thức.
Trong văn hóa của chúng ta, chúng ta muốn tất cả mọi thứ được dễ dàng.  Chúng ta muốn mọi điều tuân theo một công thức đơn giản, do đó nó sẽ ngay lập tức thay đổi cuộc sống của chúng ta.  Chúng ta muốn có một hướng dẫn từng bước.

Nhưng có một vấn đề với cách này:  Nếu làm một bước sai, thì hỏng hết.  Nếu ý muốn của Chúa là một công thức nấu ăn, điều gì xảy ra nếu bạn thiếu một nguyên liệu.  Nếu bạn quên dùng bột nổi trong một công thức nấu ăn, bạn đã có sự khác biệt giữa một cái bánh sinh nhật và một cái bánh bột chiên.  Nếu bạn có “52 Bước Để Biết Ý Muốn Của Chúa,” và bạn bỏ bước thứ 37 thì sao?

Ý muốn của Chúa không phải là một hệ thống khép kín.  Nó rất năng động!  Nó không luôn luôn là vấn đề của việc chọn A hoặc B.  Thật ra, nhiều lần bạn có thể chọn từ A đến Z, và bất cứ sự lựa chọn nào của bạn cũng được.  Đó là sự chọn lựa của bạn.  Tại sao Chúa ban cho bạn một bộ óc và không mong đợi bạn sử dụng nó?  Ngài cho phép bạn lựa chọn, và Ngài cũng ban cho bạn cơ hội thứ hai.

Vậy nếu ý muốn Chúa không phải là một cảm xúc hay công thức, thì ý muốn Chúa là gì?

3. Ý muốn của Chúa là một mối tương giao.
Kinh Thánh chép trong 1 Cô-rinh-tô 1:9, “Đức Chúa Trời đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.”

Trong Kinh Thánh có rất ít chỗ chép về kỹ thuật tìm biết ý muốn của Chúa.  Thế nhưng có hàng ngàn câu nói về việc phát triển mối quan hệ yêu thương với Chúa Jesus Christ. Tại sao?   Tại vì ý muốn của Chúa là một mối tương giao.

Càng biết Chúa nhiều hơn, bạn sẽ càng ít bối rối để tìm xem ý Chúa là thế nào.  Nhận biết Chúa, tất cả mọi thứ khác sẽ trở thành thứ yếu.

Thảo luận

Chúa muốn bạn làm gì nếu bạn có một cảm giác khiến bạn tin rằng cảm giác đó là ý muốn của Chúa?

Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa cho phép bạn có quyền chọn lựa và thậm chí có sai lầm khi bạn đang tìm kiếm ý muốn của Ngài?

Làm thế nào để biết Chúa rõ hơn?

Ba Lỗi Lầm Phải Tránh Khi Tìm Kiếm Ý Muốn Của Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người…Dầu người té, cũng không nằm sải dài; vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”  (Thi-Thiên 37:23a-24)

Có thể cuộc sống bạn đang trong chỗ bế tắc. “Chúng tôi sẽ không bao giờ trả hết nợ! Tôi sẽ không bao giờ có con được.  Ước mơ của tôi sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Đến bao giờ và làm thế nào mới có được?”

Ngay lúc này hoàn cảnh có thể là bi đát và bạn cảm thấy thua cuộc và không hiểu nổi những uẩn khúc.  Nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ thấy trong ánh sáng của cõi đời đời là mọi điều đều phù hợp với nhau trong chương trình của Thiên Chúa. Cho đến lúc đó, có ba lầm lỗi bạn mà cần phải tránh khi bạn tìm kiếm ý muốn của Chúa, sẽ giúp bạn tin cậy trong Chúa, ngay cả khi bạn không hiểu.

1. Đừng tin vào định mệnh.  Ý tưởng của thuyết định mệnh — rằng mọi thứ xảy ra là do ý muốn của Chúa.  Tin như vậy sẽ khiến chúng ta đổ lỗi cho Chúa cho tất cả những gì xấu trong cuộc sống của chúng ta thay vì chấp nhận trách nhiệm về nan đề mà chúng ta gây ra.  Và thuyết định mệnh dẫn đến sự thụ động.  Nó làm cho chúng ta nghĩ rằng, “tôi đang chờ Chúa mang lại cho tôi một người vợ” hoặc “tôi đang chờ Chúa kiếm cho tôi một việc làm.” Chúa nói, “Ta đã cho con một bộ óc! Ta đã cho con hai bàn chân!  Hãy đi ra và làm điều gì đó với những gì mà Ta đã ban cho con!”

2. Đừng thất vọng.  Nếu bạn cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ rất thất vọng.  Đôi khi bạn sẽ làm những gì mà bạn nghĩ là ý muốn của Chúa, và nó sẽ thất bại. “Tôi tưởng Chúa đã hướng dẫn tôi để khởi sự việc kinh doanh này, nhưng nó đã thất bại.”

Bạn phải làm gì khi không có những câu trả lời?  Bạn hãy cứ tin cậy Chúa, biết rằng Ngài đang rèn luyện phẩm cách của bạn thông qua tất cả các hoàn cảnh của bạn và rằng Ngài có những chương trình tốt cho bạn.

3. Đừng sợ hãi.  Đằng sau sự sợ hãi ý muốn của Chúa là gì?  Căn nguyên của sự sợ hãi là vì bạn nghi ngờ tình yêu của Chúa.  Kinh Thánh chép, “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi.” (1Giăng 4:18a).  Chúng ta luôn gặp rắc rối khi chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa, bởi vì khi chúng ta không tin cậy Chúa, thì chúng ta không vâng lời Ngài.

Thi-Thiên 37: 23-24 nói, “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người…dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”

Ý muốn của Chúa là một cách Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Khi bạn không hiểu được ý muốn của Chúa, hãy kiên nhẫn.  Đức chúa Trời biết điều nào tốt nhất cho bạn.  Bạn không thể nhìn thấy được kết quả cuối cùng, nhưng Chúa có thể.  Con đường của Chúa có thể là một con đường thương đau, nhưng tất cả những chậm trễ, những khó khăn, và những nan đề đó đang được Chúa dùng để xây dựng phẩm cách trong đời sống của bạn.

Thảo luận

Bạn trả lời như thế nào về câu hỏi, “Tại sao những điều xấu xảy ra cho những người tốt?”

Bạn đã chờ đợi Chúa làm hay đem đến gì cho đời sống bạn?  Bạn nghĩ là Chúa muốn bạn làm gì về điều đó?

Bạn nghĩ lời tuyên bố này có ý nghĩa gì: “Ý muốn của Chúa là một cách Ngài bày tỏ lòng yêu thương của Ngài”?

Three Mistakes to Avoid When Seeking God’s Will 
By Rick Warren

“The steps of a man are established by the Lord …. When he falls, he will not be hurled headlong, because the Lord is the One who holds his hand.” (Psalm 37:23a-24 NASB)

You may be at what you think is a dead end in your life. “We’re never going to get out of debt! I’m never going to have a baby. My dream is never going to come true. How is it ever going to work out?”

Right now it may look dark and you may feel defeated and it may seem like a mystery to you. But one day you’re going to see in the light of eternity how it all fits together in God’s plan. Until then, there are three errors you need to avoid as you seek God’s will that will help you trust in him, even when you don’t understand.

1. Don’t be fatalistic. The idea of fatalism — that everything that happens is God’s will — leads to self-pity. It causes us to blame God for everything bad in our lives rather than accepting responsibility that we caused the problem. And, fatalism leads to passivity. It makes us think, “I’m waiting on God to bring me a wife” or “I’m waiting on God to get me a job.” God’s saying, “I gave you a brain! I gave you two feet! Get out and do something about it!”

2. Don’t be frustrated. If you try to figure out everything in your life, you’re going to be very frustrated. Sometimes you’re going to do what you think is God’s will, and it’s going to fail. “I thought God was leading me to start this business, but it failed.”

What do you do when there are no answers? You keep trusting God, knowing that he’s working on your character through all of your circumstances and that he has good plans for you.

3. Don’t be fearful. What is behind the fear of God’s will? The root problem is that you doubt God’s love. The Bible says, “There is no fear in love. But perfect love drives out fear” (1 John 4:18a). We always get into trouble when we doubt God’s love, because when we don’t trust him, we don’t obey him.

Psalm 37:23-24 says, “The steps of a man are established by the Lord …. When he falls, he will not be hurled headlong, because the Lord is the One who holds his hand” (NASB).

God’s will is an expression of his love. When you don’t understand what God is doing, have patience. God knows what’s best for you. You can’t see the end result, but he can. God’s path may be a path of pain, but all those delays and difficulties and problems are building character in your life.

Talk It Over

How would you respond to the question, “Why do bad things happen to good people?”

What have you been waiting on God to do in or bring into your life? What do you think he wants you to do about it?

What do you think this statement means: “God’s will is an expression of his love”?

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn