Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / NƯỚC TRỜI

NƯỚC TRỜI

NƯỚC TRỜI TRƯỚC HẾT

Chúa Cứu Thế Giê-su bắt đầu chức vụ với một thông điệp ngắn gọn, rõ ràng: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.” (Mác 1:15). Thông điệp đầu tiên và cuối cùng của Chúa là Nước Trời. Không phải tôn giáo hay giáo phái mà là Nước Trời. Nước Trời là bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào và bất cứ người nào tôn Chúa Giê-su lên làm Vua trong lòng của mình, nhờ Ngài cai trị điều khiển đời sống mình.

mark-1-15

Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;

Danh Cha được thánh;

Nước Cha được đến;

Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)

Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ để hé lộ cho nhân loại biết Nước Trời rất gần với người có đức tin. Nước Trời đã đến rồi. Chúa Giê-su nghe Đức Chúa Cha phán từ trong mây, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng…” Đức Chúa Giê-su lên núi với ba môn đồ thân tín và Ngài đã hóa hình trước mặt họ, Ngài biến hóa sáng lòa trước mắt họ. Họ đã nếm hương vị của thiên đàng và họ muốn ở luôn trên núi đó với Ngài.

“Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.” (Công Vụ 1:3).

Sứ đồ Phao-lô, vị giáo sĩ đầu tiên của Hội Thánh đã đi khắp thế giới, từ Giê-ru-sa-lem đến La-mã để rao giảng về Nước Trời. Câu Kinh Thánh cuối của sách Công Vụ Sứ Đồ ghi chép: “Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.” (Công Vụ 28:30-31).

Người Việt cần biết Nước Trời. Nước Trời ở gần người cầu xin Nước Trời đến với cá nhân, gia đình, dòng họ và dân tộc. Nước Trời ở trong lòng chúng ta. Không có hàng rào nào có thể phân cách người tin với Nước Trời. Nước Trời tự do. Nước Trời vĩnh cửu. Nước Trời là vương quốc. Nước Trời không biên giới. Nước Trời không bao giờ tàn rụi vì Vua Trời là Đấng không hề thay đổi.

Người được vào Nước Trời giống như người có quyền nhập tịch Thiên Quốc. Điều kiện duy nhất để vào Nước Trời là tin Trời và cầu Trời. Tin cậy và vâng lời một mình Ông Trời. “Vì ai kêu cầu Danh Đức Chúa Trời thì được cứu.”

Nước Trời đang ở đâu trong cuộc đời của quý vị?

Hãy nghe Chúa Giê-su khuyên dạy chúng ta về ưu tiên trước nhất trong cuộc đời:

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

Ưu tiên thứ nhất trong cuộc đời bạn hiện nay là gì?

Cuối cùng, đời sống bạn sẽ được Chúa đánh giá trong Nước Trời là người như thế nào?

-Trung tín hay bất trung?

-Khôn hay dại?

-Hữu ích hay vô ích?

 

BIẾT TRỜI BIẾT TA

Trên thế giới có nhiều dân tộc. Người Việt là một dân tộc. Dân tộc nào cũng có lương tâm, có tâm hồn, có tiếng nói, có hình dáng, có lãnh thổ, có lịch sử, có dân số, có huyết thống, có truyền thống. Dân tộc Việt cũng vậy. Dân tộc Việt có lương tâm, có tâm hồn, có tiếng nói, có hình dáng, có lãnh thổ, có lịch sử, có dân số, có huyết thống, có truyền thống. Số người Việt biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu chiếm tỉ lệ không nhiều. Nhiều người chỉ biết lời truyền tụng về người Việt là con rồng cháu tiên. Nhưng hình ảnh rồng tiên như thế nào, không một ai giải thích được.

Người Việt phần lớn chỉ biết sống cho hiện tại, cho cõi đời nầy, không quan tâm nhiều đến việc sống hay chuẩn bị sống cho tương lai trong cõi đời sau.

Người Việt là một dân tộc nặng về tình hơn về lý. Tình ông bà, tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình gia đình, tình thầy trò, tình anh em, tình bà con, tình bạn hữu, tình hàng xóm, tình quê hương. Người Việt thường dạy nhau ai nấy hãy giữ chữ tình, “Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hão tương kiến.” Tình cảm của loài người là vốn quý Trời ban. Người Việt sống vì tình, có người lụy vì tình. Nhờ có tình cảm mà người Việt cũng như cả loài người đã sống còn và duy trì hòa bình cho đến ngày nay.

Vì sao chúng ta có được tình người?

Không có Trời sẽ không có người. Nguồn cội của tình người là tình Trời. Không có tình Trời sẽ không thể có tình người.

Tình người dù nặng vẫn không nặng bằng tình Trời. Tính Trời thánh khiết, nhưng tình Trời yêu thương.

Làm sao chúng ta biết có Ông Trời yêu thương?

Có hai nguồn kiến thức giúp chúng ta biết Trời:

-Một là quan sát thiên nhiên với thế giới chung quanh… -Hai là lắng nghe tiếng nói của Trời trong Kinh Thánh…

Thiên nhiên giúp ta biết có Trời là Đấng Sáng Tạo và Bảo Tồn thế giới. Ông bà cha mẹ chúng ta thường kêu Trời, lạy Trời… Không một ai dám phủ nhận ơn Trời. Chúng ta còn biết tình Trời qua tâm tình của mỗi gia đình dòng họ. Nước mắt chảy xuống, cha mẹ thương con, thương cháu. Một giọt máu đào hơn ao nước lã… Cha nào con nấy. Cha mẹ để của lại cho con.

Và Kinh Thánh giúp chúng ta biết rõ tính Trời, tình Trời, chương trình và kế hoạch của Trời. Kinh Thánh là sách lịch sử chính xác nhất ghi lại những gì Trời đã bày tỏ, giải thích và đã làm ơn cho loài người chúng ta. Dân Do Thái là những người đầu tiên được Trời chọn để bày tỏ cho thế giới biết mối liên hệ giữa Trời và người. Trời là nguồn phước và người thờ Trời được vinh dự làm ống dẫn phước.

Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3;16).

Chúa Cứu Thế đã từng dạy rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:21). Câu nầy có nghĩa là khi bạn làm trọn bổn phận đối với người, bạn đừng quên làm trọn bổn phận đối với Trời. Người Việt chúng ta thường nghĩ đến người nhưng ít nghĩ đến Trời. Chúng ta nhớ người thấy được và quên Trời không thấy được. Nhưng Trời trọng hơn người. Bởi vì bạn và tôi ai nấy rồi cũng có ngày sẽ chầu Trời. Mỗi người sẽ hầu tòa trước Trời và Trời sẽ phán xét mỗi người chúng ta. Không một ai tránh khỏi lưới Trời. Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt.

Người Việt kinh nghiệm và vui hưởng tình Trời cần biết ơn Trời và tình Trời. Kinh Thánh là sách duy nhất bày tỏ cho mọi người biết rõ ơn Trời và tình Trời. Mỗi một người (dù nam hay nữ, dù nghèo hay giàu) đều có giá trị bình đẳng và cao trọng trước mặt Trời. Kinh Thánh dạy hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mọi người đều có giá trị ngang nhau. Hãy kính trọng nhau và đừng coi thường nhau. Con người có giá trị vì con người có linh hồn. Linh hồn giống như hình ảnh của Trời được Ngài ban phú trong mỗi người. Trời muốn con người trở nên giống Ngài. Trời muốn bạn và tôi biết ơn Trời, tin cậy Trời, vâng lời Trời, sống thờ phượng Trời, làm mọi việc vì vinh hiển danh Trời, góp phần mở mang nước Trời. Nước Trời không biên giới mở rộng trong lòng mọi người thờ Trời trên đất nước và trên thế giới.

give-glory-to-god-john-foley

Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.

Làm thể nào để tôn vinh hiển Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh nói rõ:

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Vận dụng đức tin để tin cậy và vâng theo sự chỉ dẫn của Kinh Thánh, bạn có thể làm vinh hiển và vui hưởng chính Đức Chúa Trời ngay trong đời sống của bạn hôm nay.

TRỜI THẬT

Đức Chúa Trời có một và thật. Thật ngược với giả. Trời luôn thật, Ma quỷ luôn giả. Lời của Trời và ý Trời luôn thật, không giả dối. Thật cũng có nghĩa thành thật, thành tín. Thật là tinh tuyền, không pha trộn.

Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Giăng 17:3

Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Giăng 3:33-34

TRỜI THÁNH

Đức Chúa Trời là Đấng thánh. Thánh là biệt riêng, thánh là siêu việt, là duy nhất. Trời là thánh vì không ai giống Ngài. Trời là thánh nghĩa là không có một Trời nào khác, chỉ mình Ngài mà thôi. Đền thờ biệt riêng để thờ Trời gọi là đền thánh. Kinh sách do Ngài cảm thúc cho con người viết ra gọi là Kinh Thánh. Người ăn năn trở lại thờ Trời được thánh hóa, được Kinh Thánh gọi xưng là thánh đồ, là người thánh và rất yêu dấu. Thánh giống như ánh sáng, hoàn toàn trong sáng. Thánh là thanh sạch tuyệt đối. Không ai được phép coi thường đức thánh khiết của Trời.

Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Ê-sai 6:3-5

Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 1 Giăng 1:5

TRỜI TOÀN

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn hảo, toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Trời là Đấng đầy đủ hoàn toàn, không thiếu chút nào. Trời không cần ai nhưng ai cũng cần Trời. Trời là Đấng tự hữu, hằng hữu. Trời là Đấng toàn tại, toàn tri. Trời không bao giờ thay đổi.

Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hê-bơ-rơ 13:8.

Nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men. Rô-ma 16:27.

TRỜI TẠO

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Tạo là sáng tạo mọi vật từ chỗ không không. Chúa Trời tạo hóa, sáng tạo muôn loài vạn vật từ chỗ không có gì trước đó. Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, thiên nhiên. Chúa Trời tạo dựng loài người. Chúa Trời tạo ra chương trình cứu rỗi. Chúa Trời tái tạo lòng người, đời người. Chúa Trời tạo ra thiên đàng, trời mới, đất mới.

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng Thế Ký 1:1

Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Giăng 1:3-4

Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men. Rô-ma 11:33-36.

 

(Còn nữa)

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn