Thứ Ba , 6 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA

MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA

jesus_manger

Trong thế gian, con người thường lựa chọn điều nầy và bỏ mất điều kia. Không ai có đủ hết mọi sự mình muốn. Nhưng nhờ ơn Trời, chúng ta có một món quà vĩ đại bao gồm hết tất cả mọi nhu cầu mong ước trong hiện tại và tương lai của chúng ta. Món quà vĩ đại đó được gom vào trong một người, một người lạ lùng. Con người đó đã được đặt tên trước khi chào đời.
Đặt tên cho con là điều kỳ diệu. Đặt tên con là một ước vọng. Nhiều khi đó cũng giống như lời tiên tri. Tôi để ý thấy vợ tôi đặt tên cho con trai là Thiên Minh. Người khác đặt tên con là Thiên Ân. Một người khác đặt tên con là Thiên Quốc… Tên một người là thiên hướng của người đó. Cha mẹ thường muốn con mình có tên đẹp và có ý nghĩa.
Đức Chúa Trời đặt tên cho người đầu tiên được sáng tạo trên thế giới là “A-đam” bởi vì ông được dựng nên từ bụi đất. A-đam có thể gọi là đất. Đức Chúa Trời đổi tên ông Áp-ram thành “Áp-ra-ham” nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Khi Đức Chúa Trời hứa ban cho ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra một đứa con trai, họ là những người già và họ cười, nên đứa con sinh ra được đặt tên là “Y-sác” nghĩa là cười.
Chúa Giê-su đã đổi tên ông Si- môn thành Phê-rơ nghĩa là “một hòn đá.” Tên mới nói lên ý nghĩa mới, hy vọng mới. Chúa muốn người môn đồ yếu trở thành một sứ đồ mạnh.
Trong thế giới Kinh Thánh, đổi tên có nghĩa như thay đổi cả tương lai, nhất là những tên của những người có liên hệ với Chúa Giê-su.
“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Ma-thi-ơ 1: 21-23.
Trong tiếng Hy Lạp chữ Giê-su có nghĩa tương tự như chữ Giô- suê trong tiếng Do Thái. Cả hai chữ nầy đều có nghĩa “Chúa là sự cứu rỗi.” Trong Kinh Thánh có hàng trăm tên và danh hiệu của Chúa Giê-su và mỗi tên đều có ý nghĩa thật cùng nghĩa bóng. Khi đọc tên của Chúa chúng ta biết ngay về Ngài và cũng biết ngay điều Chúa muốn làm cho chúng ta. Mỗi tên đều có ý nghĩa phước hạnh. Kinh Thánh dự kiến Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Được Chúa ở cùng là một lời hứa lớn.

Merry-Christmas-2017-Images
Bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra, tiên tri Ê-sai đã thấy Ngài hiện đến. Hãy cùng tôi xem lời tiên tri kỳ diệu nầy trong Ê-sai 9:5.
“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”
“Một con trai ban cho chúng ta” là lời tiên tri về Chúa Cứu Thế ra đời, Ngài là con người duy nhất. Ngài được sanh ra và được ban cho. Theo nghĩa khác, Ngài vừa là Trời trọn vẹn vừa là người trọn vẹn. Là người, Ngài được sinh ra và lớn như một người, mang bản tính người. Là Trời Ngài được ban cho–giống như món quà yêu thương do Cha ban cho nhân loại tội lỗi. Con trai nầy là Con Trời mang xác thịt con người.

CON TRỜI GIÁNG THẾ ĐỂ LÀM GÌ?
Trước hết Ngài phải làm người để một ngày kia Ngài nắm quyền cai trị thế giới trong hòa bình. Nhưng trước khi gánh quyền cai trị trên vai, Ngài phải vác thập tự giá trên vai, phải chịu chết trên thập giá, gánh hết tội lỗi thế gian trên thân thể Ngài.
Trước khi mang danh hiệu Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, Ngài phải mang mão gai và hy sinh mạng sống đền tội nhân loại. Chúa Giê-su đã giáng sinh, đã sống, đã chết, đã thăng thiên, và Chúa sẽ tái lâm. Tiên tri Ê-sai đã thấy Chúa tái lâm gánh quyền cai trị trên vai Ngài.
Thời gian từ đó đến nay đã hai mươi thế kỷ. Chúa sẽ tái lâm nay mai. Chúa sẽ cai trị đời đời.

CHÚA SẼ CAI TRỊ NHƯ THẾ NÀO?
Chúng ta có lời tiên tri về ngày mai. Tiên tri Ê-sai thấy trước về sự giáng sinh và ông cũng thấy trước về ngày Chúa cai trị thế giới bình an.
“Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.
Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Chúa Trời, như các dòng nước che lấp biển.” Ê-sai 11:4, 6, 9.
“Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si- ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.” Ê-sai 35: 5-10.

isa

Chúng ta không thể tượng được thế giới do Chúa Cứu Thế trực tiếp cai trị sẽ thế nào, nhưng đó là thế giới được nói tiên tri và lời tiên tri của Chúa sẽ được ứng nghiệm, dành cho người được cứu chuộc. Chúa cai trị trong sự công bình, chính trực.

CÓ PHẢI CHÚNG TA PHẢI CHỜ CHO ĐẾN KHI CHÚA TRỞ LẠI CAI TRỊ TRONG TƯƠNG LAI? 
Không, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trao phó đời sống của mình cho Chúa cai trị ngay từ hôm nay. Khi chúng ta dâng mình cho Chúa cai trị thì những phước hạnh được mô tả trong danh Ngài sẽ thành hiện thực trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.

HÃY CÙNG TÔI SUY NGHĨ ĐẾN CÁC DANH HIỆU CỦA NGÀI

Danh Ngài là Đấng Lạ Lùng. Trong tiếng Anh chữ ngày dịch là Wonderful (nghĩa là kỳ diệu, đáng ngạc nhiên). Chúa khiến mọi sự trở nên kỳ diệu, lạ lùng. Chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên trước việc Chúa sẽ làm. Bạn có đang cảm thấy ngạc nhiên về việc Chúa làm trong đời sống bạn không?

Danh Ngài là Đấng Mưu Luận. Trong tiếng Anh chữ nầy là Counsellor.Với sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ có những quyết định khôn ngoan, sáng suốt. Chúng ta biết hướng đi và biết sẽ làm gì. Bạn có nhờ Chúa là Đấng cố vấn cho bạn trong mọi quyết định của bạn không?

Danh Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Tiếng Anh chữ nầy là The Mighty God. Nhờ Chúa chúng ta sẽ luôn luôn là người chiến thắng, thành công. Bạn có yên tâm và vui thỏa khi có người Cha toàn năng, giàu có, khôn ngoan không?
Danh Ngài là Cha đời đời. Tiếng Anh là The everlasting Father. Chúng ta trở thành một phần của vĩnh cửu. Cha chúng ta không bao giờ chết, chúng ta không bao giờ trở thành kẻ mồ côi.
Danh Ngài là Chúa bình an. Tiếng Anh là Prince of Peace. Với Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an nội tâm, sống giữa thế giới bình an dưới quyền cai trị của Ngài. Lòng bạn có bình an không? Nếu không có Chúa bình an ngự trong lòng, bạn sẽ không bao giờ tìm được bình an.
Trong Chúa Giê-su, Con Một Chúa Trời, cai trị, chúng ta có đủ hết những sự kỳ diệu, sự khôn ngoan, sự quyền phép, sự yêu thương đời đời trong tình phụ tử, và sự bình an. Muốn có Chúa bình an trong đời sống ngày nay chúng ta không chỉ tôn Giê-su là Chúa Cứu Thế, Đấng giải cứu chúng ta khỏi tội, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải tôn Ngài như là Vua cai trị lòng chúng ta. Chúa phải ngồi trên ngôi, bản ngã của ta phải xuống ngôi. Bởi đức tin chúng ta mỗi người phải biết tin cậy vâng lời Chúa cách hết sức, hết trí:
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”
Chúng ta cũng phải yêu Chúa cách hết lòng.
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên- ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
Qua bài học Chúa dạy hôm nay, tôi nhận thấy hầu như trong tất cả mọi sự cần thiết cho đời sống, Chúa đều lo toan định liệu trước cho tôi như tình cha dành cho con. Tôi có thể an tâm trò chuyện với Chúa mỗi ngày bắt đầu, “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Ngài muốn tôi hết lòng hết sức và hết linh hồn yêu Chúa, cảm tạ Chúa và vâng lời Ngài. Tôi sẽ có tương lai. Bạn có Chúa là cha chưa? Bạn có Chúa bình an chưa?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn