Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CÁC ANH HÙNG TRONG KINH THÁNH

CÁC ANH HÙNG TRONG KINH THÁNH

BY BILL ZUKOSKI – PRACTICE MINISTRIES

BÀI HỌC 1
ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST 

Heroes

Câu gốc: “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời …” (Ê-phê-sô 5:1).
CÁC CÂU HỎI: Ai là anh hùng của bạn? Tại sao người ấy là anh hùng của bạn?

GIỚI THIỆU: Dưới đây là một đoạn trích từ bài diễn văn của Tổng thống George W. Bush vài tháng sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Lầu Năm Góc và Trung tâm Thương mại Thế giới: “Người Mỹ đã đáp ứng tuyệt vời với lòng can đảm và sự quan tâm. Chúng ta đã nhìn thấy nó trong con cái của chúng ta, những người đã gửi hơn 1 triệu cho trẻ em Afghanistan. Chúng ta đã thấy nó trong lòng thương xót của người Mỹ Do Thái và Cơ Đốc nhân đã vươn đến với những người hàng xóm Hồi giáo của họ. Chúng ta đã nhìn thấy nó khi người Mỹ đánh giá lại những ưu tiên: cha mẹ dành nhiều thời gian hơn với con cái và nhiều người dành nhiều thời gian hơn trong sự cầu nguyện và trong nhà thờ phượng. Chúng ta đã có những anh hùng mới, những người chạy vào các tòa nhà đang cháy để cứu người khác: các cảnh sát và nhân viên cứu hỏa của chúng ta. Những người tranh đấu với nỗi sợ của mình để giữ con trẻ bình tĩnh và an toàn: các giáo viên của Mỹ. Những người tự nguyện đặt mình vào đường nguy hiểm để bảo vệ tự do của chúng ta: những người nam và người nữ trong lực lượng vũ trang. Và tối nay, chúng tôi cùng nhau cảm ơn một nhóm công chức mới chưa bao giờ ghi danh để tham gia chiến trận, nhưng họ ở nơi tiền tuyến của một trận chiến: đó là những người gửi thư, công nhân bưu chính của Mỹ. Chúng ta cũng cảm ơn những người đã nhanh chóng đáp ứng cung cấp sự điều trị dự phòng mà chắc chắn đã cứu sống hàng ngàn người: các nhân viên chăm sóc sức khoẻ của chúng ta. Vô số người Mỹ hiến máu sau cuộc tấn công. Những người New York đã mở cửa nhà của họ cho những người hàng xóm được sơ tán. Chúng ta đang chờ đợi kiên nhẫn trong các đường dây an ninh dài. Trẻ em trên khắp nước Mỹ đã tổ chức việc bán nước chanh và bánh quy cho trẻ em ở Afghanistan. Và chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa. Sự dũng cảm và sự lạc quan đã dẫn các hành khách trên chuyến bay 93 để đẩy những kẻ giết người của họ để cứu các mạng sống trên mặt đất – dẫn đầu bởi một thanh niên có những lời cuối cùng là Bài Cầu Nguyện của Chúa và “Chúng ta hãy tiến lên…”
Vào ngày 11 tháng 9, Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đã được giới thiệu lại Các Anh Hùng. Họ là lính cứu hỏa, các nhân viên cảnh sát và các công nhân cứu hộ khác đã hy sinh mạng sống của họ để người khác có cơ hội để sống. Nam giới và phụ nữ trong lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước chúng ta trên toàn thế giới. Công nhân bưu điện đang bỏ qua những nỗi sợ hãi và gửi thư đi.

images (1)

– Chúng ta có thể tìm thấy anh hùng ở đâu khác?
Ban đầu, Môi-se nói: “Không!” Ghê-đê-ôn nói: “Tại sao lại là tôi?” Và Giô-na nói: “Tôi sẽ đi khỏi đây!” Các anh hùng? Bạn đặt cược! Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ gặp những người nam và người nữ có thành tích, phẩm chất và lòng dũng cảm làm cho họ trở thành anh hùng lúc đó và trở thành anh hùng ngày nay.

Đức Chúa Giê-su Christ (Phi-líp 2:6-11)
“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

CÂU HỎI: Điều gì làm cho người nào đó trở thành một anh hùng?
[Một anh hùng là một người được thán phục vì những phẩm chất và thành tích của anh ta hoặc là người có sự can đảm lớn].
Chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa này của từ “anh hùng” khi chúng ta áp dụng “kiểm tra anh hùng” đối với người nam và người nữ mà chúng ta gọi là “các anh hùng trong Kinh thánh.” Chúng ta sẽ nói về những phẩm chất, thành tích và sự can đảm của họ đã làm cho họ trở thành anh hùng lúc đó và tại sao họ vẫn là anh hùng ngày nay.

CÂU HỎI: Ai là vị anh hùng đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh?
[Đức Chúa Giê-su Christ].

KINH THÁNH NÓI: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1-2).

CÂU HỎI: Ai là ngôi Lời?
[Đức Chúa Giê-su Christ].
CÂU HỎI: Nếu Đức Chúa Giê-su Christ là Ngôi Lời, và Kinh Thánh nói rằng Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, điều đó cho thấy Đức Chúa Giê-su là ai?

[Đức Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời].

CÂU HỎI: Bạn có từng nghĩ Đức Chúa Giê-su là một anh hùng không? Lý do gì bạn nghĩ Đức Chúa Giê-su là một anh hùng?
[Chúng ta hãy nhìn vào các thành tích, phẩm chất và sự can đảm của Ngài]:

Các thành tích của Ngài
Đức Chúa Giê-su đã đạt được vài điều từ khi bắt đầu thời gian. Trong sách Khải Huyền nói: “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật” (Khải Huyền 4:11). Kinh Thánh cũng bảo chúng ta rằng: “Đức Chúa Giê-su tạo dựng muôn vật và giữ muôn vật lại với nhau” (Cô-lô-se 1:16). Nói cách khác, nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Giê-su, thì không có gì cả – thế giới, hoặc bạn hoặc tôi, sẽ không tồn tại hoặc bị tách rời.
Kinh Thánh cũng nói: “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (Giăng 21:25).
CÂU HỎI: Bạn có thể nghĩ Đức Chúa Giê-su đã làm các thành tích khác gì?
[Các phép lạ, chữa lành, giảng dạy, và sự hy sinh của Ngài vì bạn và tôi].

Đức Chúa Giê-su đã đạt được và tiếp tục đạt được những thành tích lớn. Nhưng thành tích chỉ là một phần trong định nghĩa của chúng ta về một anh hùng. Chúng ta hãy nhìn vào các phẩm chất của Ngài.

Các phẩm chất của Ngài
CÂU HỎI: Làm thế nào chúng ta có thể biết các phẩm chất của Đức Chúa Trời là gì?
[Chúng ta có thể đọc về các phẩm chất đó xuyên suốt Kinh Thánh].
Chúng ta có thể biết các phẩm chất của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ bởi vì “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15).

CÂU HỎI: Có nơi nào khác chúng ta có thể xem không?
[Câu Bài học của chúng ta nói: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài” (Sáng Thế 1:27).]

CÂU HỎI: Một từ khác cho hình ảnh là gì?
[Một từ khác cho hình ảnh là sự phản ảnh hoặc sự phản chiếu hoặc sự giống nhau].
Đức Chúa Trời đã tạo ra bạn để có hoặc phản ánh những đặc tính và phẩm chất giống như Ngài có. Khi bạn vẽ hoặc sơn hoặc xây dựng một cái gì đó, bạn tạo ra nó theo cách bạn muốn. Khi Chúa sáng tạo, Ngài sáng tạo theo cách Ngài muốn tạo vật của Ngài trở nên.

CÂU HỎI: Một số đặc tính mà Đức Chúa Trời có mà Ngài muốn bạn có?
[Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ].
Đức Chúa Giê-su có tất cả những phẩm chất này và Ngài cũng muốn bạn có chúng nữa.
Sự can đảm của Ngài

Đêm trước khi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh, Đức Chúa Giê-su và môn đồ ở tại một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, trên ngọn Núi Ô-li-ve. Tin Lành Lu-ca cho chúng ta biết: “Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:41-44).

CÂU HỎI: “Chén” mà Đức Chúa Giê-su cầu xin Cha Ngài cất khỏi Ngài là gì?
[Chịu sự đóng đinh và sự phân cách khỏi Cha Ngài sẽ kéo dài trong một thời gian ngắn].
Tại sao Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh?
[Không phải vì bất cứ điều gì Ngài đã làm, nhưng đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ trở thành một sinh tế cho tất cả những suy nghĩ sai, thái độ và hành động của tất cả những người đã từng sống hoặc sẽ sống].

lastsupper

KINH THÁNH NÓI: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta cần một Chúa Cứu Thế và đó là lý do vì sao Ngài sai Đức Chúa Giê-su đến với chúng ta.

KINH THÁNH CŨNG NÓI: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống” (1 Giăng 3:16). Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giê-su đến với chúng ta, và Đức Chúa Giêsu sẵn sàng chết vì chúng ta. Đức Chúa Giê- su thể hiện sự can đảm hơn bất kỳ vị tướng trong trận chiến hoặc bất kỳ vận động viên thi đấu với sự đau đớn và thương tích bằng cách phó sự sống của Ngài vì bạn và vì tôi. Đã có và có rất nhiều anh hùng trong thế giới của chúng ta. Trên thực tế, Kinh Thánh đầy tràn các anh hùng. Chúng ta sẽ gặp nhiều người trong số họ trong năm học. Nhưng Đức Chúa Giê-su thực sự là anh hùng vĩ đại nhất mà thế giới đã biết hoặc sẽ biết.

CÂU HỎI: Làm thế nào bạn có thể dành thời gian hôm nay để học thêm về các phẩm chất của Đức Chúa Trời?

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn