Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023

MUỐN ĐĂNG QUẢNG CÁO?

 • Quí vị muốn tìm kiếm một Mục sư quản nhiệm?
 • Muốn giới thiệu  Hội thánh và các chương trình của Hội thánh?
 • Muốn giới thiệu business?
 • Muốn quảng cáo các mục liên quan đến đời sống, sinh hoạt Cơ đốc? Hãy gởi yêu cầu về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng tải nội dung mà quí vị yêu cầu trên Hướng Đi Magazine và Huongdionline. baptit hiepnhatGiới hạn: Card visit; 1/4 trang hoặc 1/2 trang. Giá $30; $50 và  $100.
 • Ký check xin đề HUONG DI MINISTRIES và gởi đến địa chỉ:
  HUONG DI MINISTRIES
  P. O. Box 570293
  Dallas, TX 75357, USA

quang cao   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn