Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Các Hội Thánh & Cơ Sở Dịch Vụ Bảo Trợ Hướng Đi / HỘI THÁNH BÁP-TÍT PHÚC ÂM FORT SMITH

HỘI THÁNH BÁP-TÍT PHÚC ÂM FORT SMITH

http://www.vbcfortsmith.org/event/

h 1

HỘI THÁNH BÁP-TÍT PHÚC ÂM FORT SMITH

1520 Jenny Lind Road

Fort Smith, Arkansas 72901

240-246-4360

Welcome! 

Come join us in experiencing the mercy of God and the love of Christians and in worshiping our good Lord Jesus Christ. Our main Vietnamese-speaking congregation meets at 10:30 AM each Sunday. The English-speaking congregation meets at 6 PM on Saturday evenings.

Our hope is to share the good news of Jesus Christ with everyone, make disciples for Him and challenge believers to a meaningful life by bringing glory to God.

Quản nhiệm:

Mục sư Hà Quan Ngọc
Email: [email protected]

Chúa  nhật (Sunday): 

Việt Ngữ:

8.45 am   Cầu nguyện

9.30 am  Trường Chúa Nhật

10.30   Thờ phượng

 

English:

9.30 am   Sunday School

10.30 am    Worship

 

Thứ Ba  (Tuesday):

6.00 pm Học Kinh Thánh

Thứ Bảy (Saturday):

6.15 pm  English Ministry Activity

 

Kính mời quí vị đến thờ phượng và sinh hoạt với chúng tôi   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn