Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / Tổng hợp / THƯA MỤC SƯ

THƯA MỤC SƯ

Mục Sư Ơi!

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

questions

Ca-in – Kẻ Giết Người Đầu Tiên

A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Sáng thế 4:1

BỐI CẢNH

1. Nghề nghiệp và tế lễ của Ca-in- Sáng thế 4:2-4

Ca-in là một người làm nông, trồng vườn. Khi Ca-in và người em bày tỏ lòng biết ơn với Chúa thì cả hai đều bắt đầu bằng sự thờ phượng. Đây là hình thức thờ Trời đầu tiên được lịch sử ghi lại. Ông Ca-in đem dâng cho Chúa các lễ vật bằng nông sản. Trong khi đó người em ruột của ông là A-bên vốn làm nghề chăn nuôi nên đã đem dâng lên Chúa một sinh vật đầu lòng.

2. Chúa đáp lời về sự dâng tế lễ của Ca-in- Sáng 4:3-5

Sau khi hai anh em dâng tế lễ, kết quả là Chúa đã chấp nhận tế lễ của A-bên và không nhậm lễ vật của Ca-in (câu 5). Theo sách Hê-bơ-rơ 11:4 chúng ta có thể hiểu lý do là vì Ca-in thiếu đức tin và vì Chúa thấy rõ tấm lòng của Ca-in.

3. Phản ứng của Ca-in- Sáng 4:5

Sau kết quả thờ phượng bị Chúa khước từ, ông Ca-in có một sự lựa chọn, hoặc là ông ăn năn tội vì thiếu đức tin, thiếu lòng tôn kính đối với sự dạy dỗ của Chúa hoặc ông trở nên người thù nghịch lại với Chúa. Tiếc thay ông Ca-in đã chọn thái độ thứ hai, bất kể thánh ý Chúa mà còn ghen ghét và nổi giận đối với người em công bình của ông.

4. Giải pháp của Chúa- Sáng 4:6-7

Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn và nhẹ nhàng tìm cách đối xử với sự phản nghịch của ông Ca-in. Ngài nhắc ông điều ông cần làm, “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” Ngài khuyên ông phải ăn năn nhanh chóng vì tội lỗi giống như thú dữ đang rình đợi ông.

5. Ca-in tự chọn theo ý riêng- Sáng 4:8

Ca-in đứng trước ngã tư đường. Quyết định của ông dẫn ông đến ngã đường của sự tha thứ, hoà giải, vui vẻ và hữu dụng cho Chúa hoặc dẫn đến ngã đường thất bại và chia lìa. Ca-in đã khước từ lời khuyên dạy khôn ngoan của Chúa để làm việc đúng. Ông từ khước ăn năn và như Chúa đã nhắc, tội lỗi ghen tức đã rình đợi ông trước cửa, đã giành giựt ông và biến ông thành tên giết người đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ca-in đã vùng dậy giết chết người em ruột của mình.

6. Ca-in bị rủa sả- Sáng 4:9-17

Đức Chúa Trời đã rủa sả Ca-in và đày ông ra sa mạc là nơi không thể cấy cày trồng trọt. Suốt đời sống còn lại, ông Ca-in phải đi lang thang từ vùng nầy đến vùng khác để cố gắng sinh tồn. Ông đã bị loại ra khỏi vòng những người được Chúa chăm lo. Tuy nhiên, trong hành động thương xót cuối cùng, “Đức Chúa Trời bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết” (câu 15).

BỨC TRANH LỚN

Ông Ca-in và mối liên hệ của ông với Chúa cũng như với em ruột của ông là một bài học đáng nhớ bởi vì nó bày tỏ cuộc tranh đấu lâu dài đang diễn ra giữa đúng và sai, giữa tốt và xấu. Có hai cách sống- cách của Chúa và cách của người. Và vì thế cũng sẽ có hai số phận tùy thuộc vào quyết định lựa chọn cách sống: một số phận được Chúa chấp nhận, một số phận bị Chúa khước từ.

Rõ ràng, ông Ca-in là một thí dụ về sự gian ác. Trong Tân Ước ông được nêu tên tiêu biểu cho hạng người chưa được tái sinh trong Đấng Christ và là con của ma quỷ. Họ yêu điều ác và là con của kẻ ác (1 Giăng 3:12). Họ không thực hành sự công bình và cũng không yêu thương ai. Ca-in không yêu Chúa cùng không yêu anh em mình.

CÁC BÀI HỌC SỐNG CHO NGÀY NAY

1. Khi thờ Chúa, bạn phải có thái độ đúng.

2. Cơ hội để làm điều đúng lúc nào cũng có sẵn.

3. Tội lỗi luôn rình đợi bạn trước cửa, nhưng bạn có thể làm chủ nó.

4. Nóng giận mà không kiểm soát được sẽ dẫn đến tội lỗi.

5. Nóng giận đi kèm theo với các hành động xấu sẽ không bao giờ đạt được kế hoạch công bình của Đức Chúa Trời.

6. Sự lựa chọn sai luôn luôn có hậu quả.

7. Điều gì bạn đang ấp ủ trong lòng thế nào cũng sẽ nẩy sinh ra trong hành động.

Chúa Giê-su dạy: “Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác” (Ma-thi-ơ 12:35).

A-bên

-Người Tử Đạo Đầu Tiên

A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in. Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Sáng thế 4:1-2

BỐI CẢNH

1. Nghề nghiệp và tế lễ của A-bên- Sáng 4:2-4.

A-bên làm nghề chăn chiên. Ông là người khởi đầu đời sống chăn nuôi súc vật trong khi anh ông là Ca-in theo đuổi nghề nông. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy việc chăn nuôi hay làm nông thì nghề nào được tôn trọng hơn nghề nào. Thực ra, dân chúng thời Cựu Ước có cả hai nghề nầy.

Sự khác nhau giữa hai anh em trở nên rõ ràng khi họ đem dâng tế lễ lên cho Chúa. Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Chúa. A-bên thì dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó.

2. Chúa đáp lời về sự dâng tế lễ của A-bên- Sáng 4:4-5

“Loài người nhìn thấy bề ngoài nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). Khi Chúa nhìn vào lòng của hai anh em nầy, Ngài chấp nhận sự thờ phượng của A-bên và khước từ sự thờ phượng của Ca-in. Tác giả sách Hê-bơ-rơ giải thích, “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói” (11:4). Ông A-bên đã đến với Đức Chúa Trời thánh với thái độ thờ phượng đẹp lòng Chúa. A-bên có thể gọi là người sống đức tin.

3. Cái chết của ông A-bên- Sáng 4:5-8

Ông A-bên đã trở thành người tử đạo đầu tiên trong khi ông Ca-in trở thành kẻ giết người đầu tiên. Ca-in đã phẫn nộ đối với Chúa khi Ngài từ khuớc các tế lễ của ông. Ca-in cũng nổi giận vì Chúa lại chấp nhận tế lễ của A-bên. Hậu quả là gì? Cơn giận của Ca-in đã sôi trào ra và ông đã đứng dậy giết chết em của mình.

BỨC TRANH LỚN

Tốt và xấu. Đúng và sai. Trong câu chuyện hai người thờ phượng nầy chúng ta chứng kiến cuộc đấu tranh giữa hai giá trị khác nhau. Sống công bình phải trả giá, A-bên đã trả giá bằng chính sự sống của mình. Nhưng A-bên là người mang tiêu chuẩn tốt. Ông là một trong số rất hiếm người mà không có ai nói xấu cả. Thực ra, chính Chúa Giê-su đã nêu tên A-bên tiêu biểu cho hạng người công chính đã bị giết (Ma-thi-ơ 23:35).

CÁC BÀI HỌC SỐNG CHO NGÀY NAY

1. Luôn luôn dâng cho Chúa điều tốt nhất.

2. Nhận biết rằng người vô tội có thể chịu khổ cách bất công.

3. Hãy quyết sống đẹp lòng Chúa, dù bất kể giá nào.

4. Hãy hiểu rằng sự ác đang là một phần của thế giới chúng ta, kể cả sự ghen ghét, ganh tị, giết người và chết chóc.

5. Việc Chúa phán với Ca-in “Máu của em người từ dưới đất đã kêu thấu đến ta” (Sáng 4:10) và Sách Hê-bơ-rơ nói về A-bên “người chết rồi vẫn còn nói” (Hê-bơ-rơ 11:4) cho ta thấy không việc gì dấu mà không lộ, và điều người ta không biết nhưng Chúa vẫn biết. Chúa sẽ xét đoán cách công bình và chung cuộc.

Sách tham khảo: Jim George, “10 Minutes to Knowing Men & Women of the Bible”. Oregon: Harvest House Publishers, 2008. –

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn