Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / GIÁ TRỊ CỦA TỰ DO

GIÁ TRỊ CỦA TỰ DO

Giá trị của tự do

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

freedom-2901

 

Anh chị em trong Chúa thân mến:

Có ba câu hỏi lớn trong đời sống người theo Chúa. Đó là:

  1. Chúa là ai?
  2. Chúa đã làm gì cho tôi?
  3. Chúa muốn tôi làm gì?

Các câu trả lời cho ba câu hỏi nầy chính là nội dung của chương trình đào tạo môn đồ và đào tạo giáo sĩ của VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE. Tôi nghĩ câu hỏi thứ nhất về Chúa là ai là một vấn đề thần học to lớn cần học hỏi nhiều năm và suốt cả đời. Khi biết rõ Chúa là ai chúng ta sẽ yên tâm theo Chúa và hầu việc Chúa. Hiện nay nhân loại có rất nhiều người theo các tôn giáo khác hoặc không có tôn giáo nào chỉ vì học chưa biết Chúa là ai. Tôi nói về mối liên hệ với Chúa chứ không nói về tôn giáo. Tôi cầu nguyện để đồng bào Việt Nam sẽ hỏi câu hỏi thứ nhất Chúa là ai và tìm cho được câu trả lời. Câu hỏi thứ ba Chúa muốn tôi làm gì thì các tín hữu đã biết nhưng chưa ai làm tốt và làm đủ cả, có lẽ vì chúng ta chưa hiểu hết hai câu hỏi đầu. Đây là hai câu hỏi quan trọng nhất của mọi câu hỏi. Tôi nghĩ câu hỏi thứ hai Chúa đã làm gì cho chúng ta hoặc Chúa đã làm gì cho tôi, thì có lẽ ít người biết rõ. Đức tin dẫn đến việc làm. Đây cũng là một vấn đề thần học lớn cần phải học. Kinh Thánh có câu trả lời và chúng ta cần biết cách thật thông suốt. Khi biết rõ việc Chúa đã làm cho chúng ta, chúng ta sẽ biết ơn Chúa hơn, kính sợ Chúa hơn và sẽ cố gắng làm việc Chúa nhiều hơn.

Nước Chúa sẽ phát triển hơn khi mỗi tín hữu chúng ta biết Chúa đã làm gì cho chúng ta.

Mới đây Chúa đã cho tôi một phần giải đáp cho câu hỏi thứ hai nầy. Vâng, Đó là Chúa đã giải cứu tôi thoát ách nô lệ của tội lỗi. Theo cách dùng của Kinh Thánh chữ nầy mô tả một hành động to lớn và quyền năng của Chúa khi Ngài giải phóng, buông tha, trả tự do cho chúng ta. Tôi thiết nghĩ đây là việc chính, cũng là mục đích chính Chúa đã bày tỏ trong lịch sử dân Do Thái khi Ngài giải phóng họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Chính vì vậy khi ban cho dân Do Thái 10điều răn, Chúa đã bắt đầu bằng câu: “Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi nhà nô lệ…” Giải phóng khỏi ách nô lệ là việc lớn và chính. Đây là việc chỉ một mình Chúa có thể làm. Chúa đích thân giải phóng chúng ta.Đây là hình bóng về việc Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian. Mục đích giáng sinh của Chúa Giê-su cũng là để giải phóng chúng ta. Tôi xem đây như một khám phá lớn khi tôi nhìn thấy Chúa Giê-su đã làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai về chức vụ cứu rỗi của Ngài.

Hãy cùng tôi xem đoạn Kinh Thánh có tính tiên tri nầy:

“Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.15 Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.
16 Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. 17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:
18 Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa. Es 61:1
20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.” Lu-ca 4:14-21.

Đây là đoạn Kinh Thánh quan trọng nói lên chức vụ chính của Chúa sẽ làm. Chức vụ của Chúa Giê-su đã hoạch định từ trước, Ngài đến để giải phóng con người thoát ách tội lỗi. Ngài buông tha, giải cứu, giải hoà, đem lại tự do cho chúng ta. Tôi tin rằng ngày nay Chúa muốn mỗi tín hữu chúng ta biết rõ Chúa đã giải phóng chúng ta. Chúng ta là người tự do. Khi ý thức mình là người tự do, chúng ta mới sống xứngđáng với mục đích và cương vị con trai con gái của Chúa.

Tôi rất vui sướng khi mua được quyển sách cũ VUI HƯỞNG SỰ TỰ DO CỦA BẠN của Mục Sư, Giáo Sư Warren W. Wiersbe xuất bản bởi Back To The Bible. Tôi tìm được sách nầy tại nhà sách Baker House trong chuyến đi Michigan vào tháng 6 năm 2015. Sách thì cũ nhưng đối với tôi đây là sách mới, đây là sách quý. Đây là sách giáo khoa mà tôi đang cần. Hy vọng bạn cũng sẽ thấy cần và tiếp tay với tôi để phổ biến. Nhờ ơn Chúa tôi đã dành thì giờ để dịch sách. Tôi viết bằng tay ra giấy và đã nhờ anh Tuấn Hương Nguyễn ở Michigan giúpđánh máy lại để chúng ta có bản thào nầy. Đây là kết quả của sự hiệp tác. Tôi xin hân hạnh cống hiến sách nầy đến quý bạn đọc. Mong các bạn đọc kỹ, thấm nhuần và chia sẻ cho nhiều người khác cùng đọc. Người tin Chúa làngười biết mình đã được tự do và sống như người tự do. Người Việt khắp nơi cũng sẽ kinh nghiệm sự tự do thật chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giê-su khi biết ăn năn trở lại thờ Trời qua con đường duy nhất là Chúa Giê-su.

Bài 1

Vui Hưởng Tự Do Thật

Tự do thật sự là gì?

Nếu tôi có tự do, tôi sử dụng nó thế nào?

Đây là cách trả lời của Chúa Jesus: “30 Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. 31 Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong lời ta, thì thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. 33 Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? 34 Đức ChúaJêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. 35 Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” Giăng 8:30-36.

Chúa Jesus đang nói với những người lẫn lộn về sự tự do. Hãy tưởng tượng lời nói của người Do Thái: Chúng tôi chưa từng làm nô lệ cho ai!

Khi đọc lịch sử Cựu Ước, chúng ta thấy dân tộc Do Thái thường bị ách nô lệ vì Chúa phạt họ. Thực ra chính lúc nghe Chúa Jesus nói, người Do Thái đang bị cai trị hà khắc bởi chính quyền La Mã.

Nhiều người không hiểu sự tự do. Muốn hiểu và vui hưởng tự do, chúng ta cần hiểu ba lời xác nhận của Chúa Jesus trong đoạnKinh Thánh này.

  1. Mục đích của Đức ChúaTrời cho loài người là tự do.
  2. Phương pháp của Đức Chúa Trời cho sự tự do là lẽ thật.
  3. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời về lẽ thật là Chúa Jesus Christ.
  4. Mục đích Đức ChúaTrời cho loài người là tự do

Tự do là gì? Nhiều người nghĩ rằng tự do là vắng bóng sự hạn chế. Nhưng giả sử chúng ta không có luật quy định chúng ta lái xe bên phải hay bên trái. Giả sử không có quy định gì về thuốc men hay tiền bạc. Giả sử chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn. Thế giới sẽ nổi loạn ngay.

Tự do không phải là không giới hạn. Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tự do như thế chỉ là loại nô lệ vị kỷ.

Tự do là đặc ân và quyền năng để trở nên tất cả những gì Chúa muốn ta trở nên. Tự do là cơ hội để làm thành tiềm năng tôn vinh Chúa.

Bạn ra đời với tiềm năng lớn. Khi bạn được tái sanh qua đức tin nơi Chúa Jesus Christ,Đức Chúa Trời đã gia thêm các ân tứ thuộc linh cho những tài năng tự nhiên của bạn. Ngài ban cho bạn những cơ hội vây quanh. Bạn và tôi tự do trong Chúa Jesus Christ. Không phải làm bất cứ điều gì chúng ta muốn nhưng làm thành bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta trở thành. Tự do là cơ hội để làm thành tiềm năng tôn vinh Chúa của bạn.

 

Bạn và tôi tự do trong Chúa Jesus Christ. Không phải làm bất cứ điều gì chúng ta muốn nhưng làm thành bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta trở thành.

Bạn đã được dựng nên theo hình ảnh củaĐức Chúa Trời. Ngài dựng nên bạn để tự do. Khi Chúa dựng người nam và người nữ trong vườn Eden, Ngài đã ban cho họ sự tự do. Tự do trong luật lệ, tự do trong sự bao bọc của luật bảo vệ. Tổ phụ chúng ta được tự do làm việc cho Chúa. Họ được tự do đồng đi với Chúa. Nhưng họ không được tự do để bất tuân Đức Chúa Trời, để làm theo ý riêng. Chúng tađược dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để vui hưởng sự tự do mà Chúa làm ra cho chúng ta.

Kinh Thánh là sách của sự tự do. Bắt đầu từ sách Xuất Ê-dip-tô, khi Đức Chúa Trời giải phóng họ kéo dài cho đến sách Khải Huyền, tất cả đều nhấn mạnh đến sự tự do. Khi nào dân Israel phạm tội, họ rơi vào ách nô lệ. Khi nào họ vâng lời Chúa, họ vui hưởng tự do. Kinh Thánh là sách của tự do. Thập tự giá nói đến tự do. Thành thánh, Jerusalem mới, nói về sự tự do. Tân ước chỉ về Chúa Jesus nhấn mạnh đến tự do. Tự do bắt đầu với sự cứu rỗi, tự do bắt đầu với sự tin cậy Chúa Jesus làm Chúa Cứu Thế.

  1. II.Phương Pháp của Đức Chúa Trời cho tự do

Phương pháp của Đức Chúa Trời cho tự do là lẽ thật, sự thật. Trên thế giới ngày nay, có hai lực lượng đang vận hành. Lực đến từ thiên đàng, lực đến từ địa ngục. Quyền năng Đức Chúa Trời hoạt động qua sự chân thật, còn quyền năng của ma quỷ hoạt động qua sự dối trá. Satan là kẻ nói dối. Chúa Jesus nói rõ trong Giăng 8:44 “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình,vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. “

Satan dùng sự dối trá để đem bạn đến nô lệ, và sự nô lệ đó dẫn đến diệt vong, nhưng Đức Chúa Trời dùng sự chân thật để đưa bạn đến tự do. Và sự tự do đó dẫn đến thỏa lòng. Trong Sáng Thế Ký 3, Satan chất vấn tổ phụ chúng ta, “Có phải Đức Chúa Trời nói thế không?” (câu 1) và rồi nó hứa hẹn họ, “Các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời” (câu 5).

Satan cung cấp cho họ thứ tự do vô trách nhiệm, tự do không lường hậu quả, và không bao giờ có tự do như thế. Sự dối trá của Satan là “Các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời,” và đó là thứ dối trá đang cai trị thế giới ngày nay. Loài người là Đức Chúa Trời của họ. Thế giới ngày nay đang thờ phượng “vật thọ tạo thay cho Đấng Sáng Tạo” (Rô-ma 1:25). Con người không còn nhìn mình như vật thọ tạo phải vâng lời Chúa. Con người nhìn chính mình như Tạo Hóa. Người ta là Đức Chúa Trời của chính họ.

Mục đích của Đức Chúa Trời cho loài người là tự do và phương pháp của Đức Chúa Trời cho tự do là sự chân thật.

Sự thật được ban cho chúng ta theo ba cách:

Trong Giăng 14:6 “ Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Chúa Jesus là lẽ thật. Đây là lý do Chúa Jesus xác nhận trong Giăng 8:36 “ Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do thật.”

Câu này dính với câu 32, “các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Khi bạn biết Chúa Jesus Christ, bạn biết sự thật của Đức Chúa Trời và sự thật đó giải phóng bạn cho được tự do.

Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Trong Giăng 17:17 “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.”

Đây là lý do Chúa Jesus đã phán trong Giăng 8:31-32, “Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong lời ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời cũng phơi bày sự dối trá của ma quỷ. Khi bạn và tôi có liên hệ với Con của Đức Chúa Trời, chúng ta có sự thật. Khi chúng ta dành thời giờ nghiên cứu và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, chúng ta có lẽ thật, có chân lý.

Đức Thánh Linh là lẽ thật. I Giăng 5:6 “Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết.“

Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời được linh cảm (hà hơi) bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy chúng ta lẽ thật lời Đức Chúa Trời. Đọc II Cor 3:17 “ Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ởđó.“

Khi lời của Đức Chúa Trời bày tỏ Con của Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm tự do của Đức Chúa Trời.

Phương pháp của Đức Chúa Trời cho tự do là sự thật.

Cảnh cáo: Satan làm việc với sự dối trá của nó và Satan muốn bạn tin lời dối trá của nó.

Khi bạn tin lẽ thật và vâng lời lẽ thật, bạn kinh nghiệm sự tự do; khi bạn tin lời dối trá của ma quỷ và vâng theo nó, thì bạn sẽ kinh nghiệm sự nô lệ. Mục đích của Đức Chúa Trời cho tự do là sự thật.

III. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật.

Sự bày tỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ, “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” Giăng 8:36

Chúa Jesus không thể khiến chúng ta tự do trừ khi chính Ngài là tự do.

Khi bạn đọc bốn sách Phúc Âm, bạn thấy kinh nghiệm của Chúa Jesus ở trên đất mà Ngài đã kinh nghiệm sự tự do. Ngài đã đến một nước đang ở dưới ách nô lệ chính trị, nhưng còn hơn thế, nước đó còn ở dưới ách nô lệ thuộc linh và nô lệ tôn giáo.

Người Pharisi đã thêm nhiều truyền thống vào lời Đức Chúa Trời đến nỗi dân Israel bị xiềng xích. Một ách đặt trên dân chúng đến nỗi khiến họ khó mà vui hưởng Chúa. Chúa Jesus Christ tự do khỏi sự câu nệ luật pháp. Chúng ta không thấy Chúa bị nô lệ cho tất bất cứ người nào hay hệ thống nào bởi vì Ngài là người tự do. “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” Giăng 8:36

Bạn càng biết Chúa Jesus Christ hơn, bạn càng được tự do vui hưởng. Trách nhiệm chúng ta là biết Ngài. Làm thế nào để biết Ngài? Qua lời của Đức Chúa Trời. “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” Giăng 8:32

Bạn có dành thì giờ hàng ngày cho lời Chúa không? Bạn có đọc lời Chúa không? Bạn có khám phá ra rằng lời Đức Chúa Trời là chìa khóa cho sự tự do của bạn không? Biết Chúa không chỉ biết về tâm trí nhưng là có mối liên hệ sống động với Ngài.

Hãy biết Chúa. Hãy trông cậy Chúa. “ Nếu cácngươi hằng ở trong lời ta, thì thật là môn đồ ta” Giăng 8:31. Hãy đầu phục lời của Chúa. Hãy cố gắng làm tất cả những gì Chúa muốn bạn làm. Rất quan trọng để lời Chúa đầy dẫy tấm lòng và tâm trí chúng ta. Chúng ta phải biết Chúa và chúng ta phải tin cậy Chúa.

Chúng ta phải yêu mến Chúa. “Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến.” (Giăng 8:42.) Bạn thấy không, chúng ta càng biết Chúa, chúng ta càng tin cậy Chúa. Và chúng ta càng biết Chúa hơn, chúng ta càng yêu Chúa hơn.

Chúng ta phải vâng lời Chúa. “Nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.” (Giăng 8:51.) Thật là một câu nói kỳ diệu. NhiềuCơ Đốc Nhân đã chết, nhưng sự chết không phải là kẻ thù. Chết không ăn nuốt họ hay hủy diệt họ. Chết chỉ là cánh cửa mở ra sự vinh hiển. Trách nhiệm của chúng ta là biết Chúa Jesus Christ nhiều hơn, tin cậy Ngài hơn, yêu Ngài hơn, và vâng lời Ngài hơn. Khi chúng ta có mối liên hệ sống với Chúa, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự tự do của Ngài càng ngày càng hơn. Sự tự do chúng ta vui hưởng sẽ được nhìn thấy qua sự suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta, và thái độ của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm sự tự do cách vui vẻ, và chúng ta càng trở nên giống như Chúa Jesus Christ hơn.

Khi chúng ta có mối liên hệ sống với Chúa, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự tự do của Ngài càng ngày càng hơn. Sự tự do chúng ta vui hưởng sẽ được nhìn thấy qua sự suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta, và thái độ của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm sự tự do cách vui vẻ, và chúng ta càng trở nên giống như Chúa Jesus Christ hơn.

Bây giờ đây là điều thích thú nhất: càng trở nên giống Chúa Jesus hơn, tiềm năng của chúng ta càng phóng thích ra hơn; chúng ta sẽ thấy việc Chúa làm trong đời sống chúng ta!

Bạn có thể nghĩ mình không có tài năng.

Bạn có thể nghĩ mình không có cơ hội.

Bạn có thể thấy chán nản.

Nhưng bạn càng trở nên giống Chúa Jesus hơn, bạn càng kinh nghiệm tự do hơn. Và càng kinh nghiệm tự do hơn, bạn càng phóng thích tài năng của bạn ra hơn. Quyền năng và tiềm năng Chúa đặt trong bạn là lớn lắm.

Tự do là đời sống được kiểm soát bởi lẽ thật và được động viên bởi tình yêu thương.

Nô lệ là đời sống được kiểm soát bởi sự dối trá và được động viên bởi sự ích kỷ.

Tự do là kết quả của mối tương giao sống động với Chúa Jesus Christ, nghĩa là bước đi với Ngài, nói chuyện với Ngài và học hỏi từ Ngài.

Nếu bạn chưa bao giờ tin cậy Chúa Jesus làmCứu Chúa, tôi kêu gọi bạn hãy tin cậy nơi Ngài. Hãy dâng phó đời sống bạn cho Ngài.

Nếu bạn đã là Cơ Đốc Nhân, có thể bạn đang nói, “Tôi không muốn đầu phục Chúa, tôi muốn sống đời sống riêng của tôi.” Đó là ách nô lệ bạn phải tránh. Tự do phạm tội là nô lệ, nhưng nô lệ với Chúa Jesus là sự tự do thật. Tôi muốn đời sống bạn được kiểm soát bởi lẽ thật và được động viên bởi tình yêu thương bởi vì “nếu Con buông tha ngươi thì ngươi được tự do thật.” Giăng 8:36

*Soạn theo sách “Enjoy Your Freedom” của Warren W. Wiersbe. (Back to the Bible)

Người dịch: Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn