Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Bài giảng / SỨ ĐIỆP THÁNG 5/2015 CỦA MỤC SƯ HUỆ

SỨ ĐIỆP THÁNG 5/2015 CỦA MỤC SƯ HUỆ

 

 

KIỂM TRA SỨC KHỎE THUỘC LINH

III Giăng 1-15

Đây là bài giảng mới nhất của Mục sư Nguyễn Văn Huệ tại Hội Thánh Tin Lành Gia Định vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2015. Ông đã giảng bài này trước khi quay trở lại Hoa Kỳ, kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam.

Câu gốc: “ Hỡi kẻ rất yêu dấu tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” ( câu 2).

 1. Ông Gai-út:
 1. Người khỏe.
 2. Người nóng.
 3. Người hăng say truyền giáo.
 • Người yêu mến lẽ thật.
 • Người làm theo lẽ thật.
 • Người trung tín trong đời sống.
 • Người nhân từ trước Hội Thánh.
 • Người giúp đỡ giáo sĩ.
 • Người đồng làm việc cho lẽ thật.
 • Người làm điều lành.
 • Người thuộc về Đức Chúa Trời.
 1. Ông Đi-ô-trép:
 1. Người bệnh tật.
 2. Người lạnh.
 3. Người chống nghịch truyền giáo.
 • Ưng đứng đầu Hội Thánh.
 • Làm việc xấu.
 • Lấy lời luận độc ác.
 • Không tiếp rước người truyền giáo.
 • Ngăn trở và bất hợp tác trong việc truyền giáo.
 • Người làm điều dữ.
 • Chẳng hề thấy Đức Chúa Trời.
 1. Ông Đê-mê-triu
 1. Người bình thường.
 2. Người không nóng không lạnh.
 3. Người không quan tâm truyền giáo.
 1. Lời kết:
 • Bạn là người khỏe, bệnh tật hay bình thường?
 • Bạn là người nóng, lạnh hay hâm hẩm?
 • Bạn là người ủng hộ truyền giáo, chống đối truyền giáo hay thờ ơ với việc truyền giáo?
 • Truyền giáo là một mạng lệnh của Chúa bị lãng quên.
 • Truyền giáo là công việc nên thi hành ngày hôm nay.
 • Lên thiên đàng chúng ta sẽ không có cơ hội truyền giáo nữa.
 • Hãy truyền giáo theo gương và mạng lệnh của Chúa Giê-su. Hãy bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem của mình.
 • Hãy truyền giáo theo kinh nghiệm của Phao-Lô (II Ti-mô-thê 2: 2).
 • Truyền giáo là công việc lớn lao, lâu dài và lây lan nhưng là một việc vô cùng khẩn cấp.
 • Nếu người mẹ thấy con mình đang bị ngoạm trong mồm cá sấu, người mẹ sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì khi thấy người thân của mình đang bị sư tử vồ xé?.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn