Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

huongdionline.com ra đời ngày 8 tháng 5 năm 2015.
Đến hôm nay đã có 103 175 lượt truy cập.

Ngày 8 tháng 5 năm 2015. ý tưởng của vị Mục Sư đáng kính Nguyễn Văn Huệ trở thành hiện thực khi ông trao đổi khải tượng và truyền cảm hứng về huongdionline cho một nhóm các cây bút VIẾT CHO NIỀM TIN tại Sài Gòn.

h 1

 

Huongdionline với những nội dung đa dạng của nó là tính chất đặc trưng của chúng tôi.

Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. (Ha-ba-cúc 2:2)

nga

 

h 3

 

h 2

 

h 4

h 5-6

 

Mọi bài vở đóng góp cho trang Web này, xin quí vị gởi về: [email protected]m

Ban Biên Tập.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn