Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Các Hội Thánh & Cơ Sở Dịch Vụ Bảo Trợ Hướng Đi / HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO TRÊN ĐƯỜNG DÂY

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO TRÊN ĐƯỜNG DÂY

 

Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần của:

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO TRÊN ĐƯỜNG DÂY

Mời bạn tham dự

(tại nhà riêng của mình)

Thời gian: Từ 8.00 pm – 9.30 pm  (Central Time)

mỗi thứ 6 hằng tuần.

images (4)

Diễn giả:

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

và MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

Phương cách tham dự:

– Bấm điện thoại số 605-475-4000.

– Nghe tiếng nói hoan nghinh thì bấm số code: 582-443#

– Sau cùng bấm số 1 để confirm.

Cứ mở máy tiếp tục lắng nghe.

Mỗi người tin Chúa cần có:

Một ÔNG THẦY như Phao-lô.

Một NGƯỜI BẠN như Ba-na-ba.

Một HỌC TRÒ như Ti-mô-thê.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn