Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ / TÔI LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỘI THÁNH

TÔI LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỘI THÁNH

TÔI LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỘI THÁNH

 images (4)

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Tôi thích sự ví sánh với tư cách hội viên. Đây không phải như hội viên một tổ chức chính phủ hay câu lạc bộ đồng quê. Đây là tư cách hội viên như sách 1 Cô-rinh-tô 12 đã mô tả cho chúng ta. “Anh em là thân thể của Đấng Christ, và là chi thể của thân” (1 Cor. 12:27). Vì tôi là một chi thể của thân thể Đấng Christ, tôi phải là một hội viên tham gia tích cực, dù tôi là một “mắt, một “tai”, hay là một “tay.” Là một hội viên tích cực, tôi sẽ dâng hiến. Tôi sẽ phục vụ. Tôi sẽ hầu việc Chúa. Tôi sẽ rao giảng Tin Lành. Tôi sẽ nghiên cứu. Tôi sẽ làm một phước hạnh cho người khác.  Tôi sẽ nhớ rằng “khi một chi thể nào chịu đau đớn, thì các chi thể khác cùng chịu; và khi một chi thể nào được tôn trọng, thí các chi thể khác đều cùng vui mừng” (1 Cor. 12:26).

 

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Tôi sẽ làm một người đem hiệp nhứt đến trong Hội Thánh. Tôi biết không có mục sư, nhân viên hay hội viên khác nào trong Hội Thánh là hoàn hảo cả. Tôi cũng không hoàn hảo. Tôi sẽ không làm người nói hành hay là người gây chia rẽ. Một trong những đóng góp to lớn nhất tôi có thể dự phần là làm hết sức trong quyền năng của Chúa để giúp giữ gìn sự hiệp nhứt trong Hội Thánh vì cớ Tin Lành.

 

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Tôi sẽ không đòi hỏi Hội Thánh làm theo ý riêng của tôi, theo sở thích của tôi. Tôi ở trong Hội Thánh nầy để phục vụ người khác và để phục vụ Chúa. Chúa Giê-su đã tiến lên thập tự giá vì tôi. Tôi có thể chấp nhận bất cứ điều nào bất tiện hay những điều không theo ý thích riêng của tôi.

 

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Tôi sẽ cầu nguyện cho Mục Sư của tôi mỗi ngày. Công việc của Mục Sư không bao giờ dứt. Mỗi ngày nhiều việc trong Hội Thánh chiếm thời giờ của ông. Ông phài chia sẻ gánh nặng với các thành viên khác và gánh nặng trong gia đình ông. Ông cần được các tín hữu cầu thay. Mục sư của tôi không thể phục vụ Hội Thánh bằng năng lực riêng của ông. Mỗi ngày tôi sẽ cầu nguyện Chúa thêm sức cho ông và gia đình ông.

 

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Tôi sẽ lãnh đạo gia đình tôi làm những hội viên tốt của Hội Thánh nầy. Chúng tôi sẽ cùng cầu nguyện cho Hội Thánh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa tại Hội Thánh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau phục vụ trong Hội Thánh của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ cầu xin Chúa giúp chúng tôi càng ngày càng yêu mến Hội Thánh của chúng tôi. Bởi vì Chúa đã yêu Hội Thánh và phó mạng sống mình vì Hội Thánh.

 

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Được làm hội viên trong Hội Thánh là một tặng phẩm Chúa ban. Khi tôi nhận món quà cứu rỗi Chúa ban, tôi trở thành một phần trong thân thể Đấng Christ. Sau đó tôi gia nhập Hội Thánh địa phương và chịu báp-tem. Bây giờ tôi được vinh dự phục vụ và yêu thương những người khác trong Hội Thánh. Tôi nguyện sẽ không xem thường tư cách hội viên trong Hội Thánh nhưng xem đó như một tặng phẩm và một cơ hội để phục vụ người khác.

 

Tôi là một thành viên Hội Thánh.

Và tôi cảm tạ Chúa được làm thành viên của Hội Thánh.

 

Trích sách I AM A CHURCH MEMBER của Thom S. Rainer (B&H Publishing Group: Nahville, TN, 2013).   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn