Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ / Truyền đạo đơn / BẠN ĐÃ ĐƯỢC TRỜI CỨU HAY CHƯA?

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TRỜI CỨU HAY CHƯA?

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TRỜI CỨU HAY CHƯA?

banda

Được cứu là gì? Hãy suy nghĩ chuyện một người đang gần bị chết đuối nhưng có người khác quăng đến sợi dây cứu sinh, người đó nắm lấy dây, được kéo lên và được sống. Đó là được cứu.

Một người đi lạc, có người khác phát hiện giúp đưa trở về nhà, người đó được cứu. Được cứu thể xác là quý nhưng được cứu linh hồn lại càng quý hơn…Được cứu rỗi linh hồn là việc quan trọng nhất vì đây là vấn đề sống chết đời đời của cả loài người. Bạn đã được cứu rỗi linh hồn chưa? Bạn có biết chắc mình đã được cứu rỗi hay chưa?  Tôi nghĩ có lẽ bạn đang tưởng đến một tôn giáo nào đó do gia đình bạn lựa chọn. Nhưng đây không phải là vấn đề có tôn giáo hay không có tôn giáo mà là vấn đề biết chắc hay không biết chắc. Kết cuộc đời người rồi chỉ có hai con đường: được cứu hay không được cứu. Được cứu là được Trời thưởng và đón tiếp lên thiên đàng, không được cứu là bị Trời phạt và đời đời ở nơi địa ngục. Nếu bạn không biết chắc mình sẽ lên thiên đàng thì bạn đang đi trên con đường dẫn xuống địa ngục.

Loài người khắp nơi đều đã nhận biết rằng con người tội lỗi không ai có thể tự cứu lấy mình được. Giáo dục không thể cứu, kinh tế không thể cứu, tôn giáo không thể cứu, tu thân tích đức cũng không thể cứu. Loài người do Ông Trời sáng tạo thì loài người chỉ có thể nhờ Trời cứu mà thôi. Chỉ một mình ông Trời mới có khả năng định đoạt số phận của mỗi người. Chúng ta cần biết ý Trời. Qua lời Đức Chúa Trời đã dạy trong Kinh Thánh, ngay hôm nay chúng ta có thể biết chắc mình đã được Trời cứu hay chưa được cứu!

 

Tại sao chúng ta cần được cứu rỗi?

Chúa Giê-su phán, “Ai phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi” (Giăng 8:34). Chúng ta ai nấy đều phạm tội và chúng ta đáng bị phạt. Tội lỗi gây ra sự phân cách giữa chúng ta với Ông Trời. Cơn thạnh nộ của Trời đang ở trên chúng ta (Giăng 3:36). Giữa Trời và chúng ta đang có mối bất hòa.

 

Ông Trời đã lập kế hoạch cứu rỗi chúng ta

Do mắc tội với Trời, mọi người đều đối diện với hai nhu cầu thuộc linh lớn nhất:

Thứ nhất, chúng ta cần khôi phục mối liên hệ hòa bình với Trời. Chúng ta đã mắc tội với Trời, chúng ta cần được giải hòa với Ngài. Chúng ta cẩn nhận được ơn tha thứ từ Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có tin mừng. Cách nay hơn 2000 năm, Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, mở ra con đường cứu rỗi cho loài người.

Thứ hai, chúng ta cần quyền năng để thay đổi đời sống chúng ta. Tội lỗi bày tỏ tấm lòng hư hoại của chúng ta. Chúng ta ích kỷ, tham muốn, kiêu ngạo, nóng giận. Kinh Thánh mô tả lòng người là dối trá xấu xa. Muốn thay đổi đời sống chúng ta phải có quyển năng thay đổi tận bên trong. Chúa Giê-su phán: “Nếu không được sanh lại, không ai có thể thấy nước Trời” (Giăng 3:3). Chỉ có huyết Chúa Cứu Thế mới thanh tẩy tội lỗi của chúng ta và chỉ có Đức Thánh Linh ngự vào lòng mới khiến chúng ta trở nên người mới.

Chúa Giê-su là con đường cứu rỗi duy nhất.

Ai có thể cứu chúng ta khỏi cơn giận của Ông Trời và đưa chúng ta đến thiên đàng?

Một số người tin mình có thể lên thiên đàng nhờ làm lành lánh dữ, hoặc nhờ vâng theo các giáo huấn tôn giáo, hoặc dâng cúng tiền bạc cho các việc từ thiện. Nhưng Chúa Giê-su lại phán, “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha” (Giăng 14:6). Chúa Cứu Thế nói Ngài là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Điều nầy cho thấy con người không thể tự cứu, nhưng mọi người cần nhờ một mình Chúa Cứu Thế để được cứu rỗi. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

 

Chúa Giê-su cứu chúng ta cách nào?

Chúa Giê-su đã đến thế gian vì Ngài biết rằng Ngài phải trả giá để cứu rỗi loài người. Giăng Báp-tít đã xưng nhận Chúa Giê-su là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Ngày xưa Đức Chúa Trời chấp nhận dân Do Thái dùng con chiên để chết thế tội lỗi cho họ. Con chiên phải chịu chết như một sinh tế. Đó là lý do Chúa Giê-su phải chịu chết trên thập giá như một sinh tế để đền thế tội cho chúng ta. Sự cứu rỗi cũng liên quan đến hình ảnh trả giá ra mua chuộc lại cái gì đang bị mất. Giá trả của tội lỗi là sự chết. Chúa Giê-su đã bằng lòng chịu chết đổ huyết ra để trả xong giá chuộc thế cho chúng ta. Huyết đã được nhắc đến 460 lần trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước Chúa Giê-su nói đến huyết của Ngài 14 lần. Tại sao? Tại vì khi đổ huyết ra trên thập giá, Chúa Giê-su đã hoàn tất sự cứu rỗi cho mọi người tin Ngài.

Chúa Giê-su chẳng những chết nhưng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Chúa Giê-su sống lại chứng minh rằng Ngài có thể ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài (Giăng 11:25-26). Chúa Giê-su phán, “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” 

Sự cứu rỗi đem lại kết quả gì?

Khi đã được Chúa cứu rỗi, lập tức mối quan hệ giữa bạn và Chúa được phục hồi, một cuộc hòa bình được tái lập, bạn được Chúa tha tội, bạn được quyền phép trở nên con cái Chúa, bạn có địa vị mới, quyền lợi mới, cơ nghiệp mới. Bạn được thừa hưởng mọi ân phước do Chúa ban cho một cách rộng rãi, dư dật. Bạn bắt đầu một đời sống sung mãn, ý nghĩa, biết ơn, yêu thương, hy vọng.

Cửa cứu rỗi miễn phí của Chúa hiện đã mở toang ra cho những ai lấy đức tin tiếp nhận lời mời gọi đến cùng Chúa, và quay trở lại với Ngài. 

Bạn có muốn nhận ơn cứu rỗi của Chúa không?

Kinh Thánh chép: Hôm nay là thời thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi.”

Nếu bạn tin Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá để giải thoát bạn khỏi án phạt tội lỗi của bạn. Nếu bạn tin Chúa Giê-su đã sống lại, chiến thắng sự chết và ban sự sống đời đời cho bạn.  Ngay hôm nay bạn có thể mở lòng ra thưa với Chúa những lời chân thành sau đây như là bạn đang biểu lộ đức tin đó của mình:

   Lạy Chúa trên trời, con tin Chúa đã sáng tạo thế giới và đang điều khiển lịch sử của cả loài người. Con tin Chúa đã đến thế gian, và đã chết đổ huyết vì tội lỗi của con trên thập tự giá. Con xin Chúa tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời như lời Chúa hứa. Con xin Chúa ngự vào lòng con và cai quản đời sống con. Con tin cậy Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế và  là Chúa tể của đời con. Xin giúp con sống đời sống đẹp lòng Chúa và tôn vinh Chúa suốt đời con. Cảm ơn Chúa. A-men. 

Chúc mừng bạn. Bạn đang bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà cha, hãy cùng đồng hành với chúng tôi. Chúng ta có chung lời Chúa hứa: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” Hãy nhớ liên lạc với chúng tôi.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

VIỆN ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ VIỆT NAM

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn