TÔI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TỘI LỖI?

GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG? Thầy ơi, cho tôi hỏi: LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TỘI LỖI? Trả lời: Sự cám dỗ để phạm tội luôn ẩn náu một nơi nào đó và sẵn sàng xuất hiện. Ngay khi bạn kháng cự cám dỗ trong một lĩnh vực, thì một cám dỗ khác … Đọc tiếp TÔI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TỘI LỖI?