KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC? Thầy ơi cho tôi hỏi: KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI?   Trả lời:  Trong tiểu thuyết Bị Bỏ Lại, các tác giả Tim Lahaye và Jerry Jenkins đã vẽ nên nhân vật AntiChrist (Kẻ địch lại Đấng Christ)  … Đọc tiếp KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST LÀ AI?