NỀN TẢNG NƯỚC MỸ

GIẤC MƠ MỸ Người dân Mỹ có thể sống hòa đồng với các dân tộc khác vì cá tính của người Mỹ là thực tế, thương người, tôn trọng luật pháp. Người Mỹ vốn là người di cư tị nạn nên hay thương xót người tị nạn. Nước Mỹ có quá nhiều luật nên cũng … Đọc tiếp NỀN TẢNG NƯỚC MỸ