TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG NAM

Tôi Là Người Du Học TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG NAM Đức Chúa Trời đã dẫn dắt cuộc đời tôi từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành. Cho đến nay khi về già, Chúa vẫn còn tiếp tục dẫn dắt cuộc đời tôi. Tôi nhớ đã trải qua 26 năm học Tiểu Học và … Đọc tiếp TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG NAM