Xuân Về

TÂN XUÂN THI KHÚC! Xuân về hát khúc yêu đương Đất trời bẽn lẽn sắc hương ngạt ngào Hoa mơ nở trắng triền cao Một vùng Tây Bắc phơi màu Ấy nơi Đông Bắc chiếc nôi anh đào Miền Trung thạch thảo lao xao Mai vàng lớp lớp quyện vào trời Nam. Chập chùng thắm … Đọc tiếp Xuân Về