Tiếp Nhận Hay Khước Từ Kinh Thánh?

Câu hỏi về bản chất của Kinh Thánh và liệu nó có đúng hay không cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chính lời chứng của Kinh Thánh bên trong chúng ta. Nhưng cách Đức Thánh Linh đã dẫn dắt dân sự của Ngài lắng nghe và vâng theo lời đó trong sự công bố của … Đọc tiếp Tiếp Nhận Hay Khước Từ Kinh Thánh?