Tuyên Xưng Đức Tin Của Tin Lành Baptist Vào Năm 1689

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA HỆ PHÁI BÁP-TÍT NĂM 1689   Tác giả: Stan Reeves, Ph.D Xuất bản năm 2017 Nhà xuất bản Founders Press, US Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute KINH THÁNH Kinh Thánh là tiêu chuẩn tin cậy, đầy đủ và chính xác duy nhất của mọi tri thức, niềm tin và sự … Đọc tiếp Tuyên Xưng Đức Tin Của Tin Lành Baptist Vào Năm 1689