Danh Jesus

Những Danh Xưng Nối Kết Với Đức Giê-hô-va. EL Nghĩa gốc của từ El có nghĩa Đấng mạnh mẽ, đầy quyền năng. Từ El nhấn mạnh đến quyền năng thần thượng của Đức Chúa Trời là nguyên nhân làm cho tuyển dân kính sợ và tôn cao Ngài. Chúng ta đọc lại câu chuyện của … Đọc tiếp Danh Jesus