MỤC SƯ – BÁC SĨ – NHẠC SĨ

Mục sư Lê ngọc Vinh sinh ngày 15 tháng 6 năm 1938 tại Hà nội, Việt Nam. Ông lớn lên trong gia đình tin kính Chúa, ông nội là cụ Lê văn Khánh, mục sư tình nguyện tại HT Gia Lâm, Hà nội, một trong những tín hữu tiên phong tại miền Bắc. Ông tốt … Đọc tiếp MỤC SƯ – BÁC SĨ – NHẠC SĨ