Thứ Năm , 14 Tháng Mười Hai 2017
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH

Tag Archives: DƯỠNG LINH

Sự Hoàn Hảo Của Chúa?

children

Chush là một trường nuôi dạy trẻ khuyết tật nằm tại Brooklyn, New York. Tại đây, một vài đứa trẻ phải ở trong trường suốt cuộc đời, trong lúc một số khác có thể sẽ được đi học tại những trường bên ngoài. Vào một buổi tối nọ, trong chương ...

Xem thêm »

CHÚA ĐI TRƯỚC CHÚNG TA

warren

“Sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.” (Mat. 26:32) Một trong những lời hứa khích lệ nhất mà Chúa Jesus dành cho các môn đồ là Ngài đi trước chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đi trước tuyển dân và ...

Xem thêm »

KHÔNG NÊN VUI MỪNG?

pro

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:  Hỡi con người, hãy xây mặt về con cái Am-môn, và nói tiên tri nghịch cùng chúng nó.  Hãy nói cùng con cái Am-môn rằng: Hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: vì ngươi có nói rằng: Hay! ...

Xem thêm »

TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LÀ AI…

pasul

TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LÀ AI, CHỨ KHÔNG CHỈ VÌ NGÀI LÀM ĐIỀU GÌ Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 28 tháng 11 năm 2017 (Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)  “Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta.” (Thi-thiên ...

Xem thêm »

BÀI HỌC TỪ ĐA-VÍT

david_in_the_bible__image_4_sjpg1913

“Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta.” 2 Sa-mu-ên 24:14   Hai tội. Hãy ...

Xem thêm »

BÌNH AN TRONG BÃO TỐ

peace-in-the-storm

Anh đối diện với những ngày tồi tệ Từng đám mây xám xịt phủ ngang trời Và mặt trời công nghĩa dường như mất Vẫn còn đây một lời hứa an bình   Chung quanh những người thân đi hết Bao nan đề tựa con sóng bủa vây Đếm từng giây ...

Xem thêm »

BA CÂU HỎI

j

BA CÂU HỎI ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CHÚA Mục sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày (Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa) “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn