Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2018
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH

Tag Archives: DƯỠNG LINH

Bạn Có Thể Thay Đổi Cảm Xúc?

rick-warren-at-ebenezer-baptist-church-martin-luther-king-jr-day

Bạn Có Thể Thay Đổi Cảm Xúc Không Mục Sư Rick Warren “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,” (Phi-líp 2: 5) Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải học cách làm chủ sắc khí của mình. Khi bạn có cảm xúc không ...

Xem thêm »

Cảm Xúc Của Bạn

learn

  Mục Sư Rick Warren  “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an…Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8: 6, 8)Học kiểm soát cảm xúc của bạn ...

Xem thêm »

Ta Đây Cũng Vậy

life-cycle-picture

Dr. Denison Lucas Warren được 18 tháng tuổi và sống tại Dalton, Georgia. Bé đã được bầu chọn trong tuần này để trở thành Phát ngôn viên của bé trong năm của Gerber (công ty chế tạo sữa bột). Lucas đã được chọn từ hơn 140.000 mục trong cuộc thi ...

Xem thêm »

Khi Bạn Bị Tấn Công

McCain+Obama+Attend+Campaign+Forum+California+A7-SlY-JoU0l

Khi Bạn Bị Tấn Công, Hãy An Nghỉ Mục Sư Rick Warren “Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn” (Thi-thiên 23: 5). Nền văn minh của chúng ta đang mất dần phép lịch sự.  Thế giới ...

Xem thêm »

Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa

rick-warren-facebook

Bài trước: Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa Giúp Bạn Làm Những Điều Có Ý Nghĩa Nhất Mục Sư Rick Warren  “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi ...

Xem thêm »

Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu

blog-proverbs-169

Mục Sư Rick Warren  “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16: 9)Bạn vạch ra con đường mình đi, nhưng chỉ có Chúa mới ban cho bạn sức và năng lực để thực hiện.  Tại sao?  Vì Chúa cung ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn