Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH

Tag Archives: DƯỠNG LINH

CÂU CHUYỆN CHÚA KỂ

MS BAU

SEPTEMBER 29, 2017 (SPECIAL SERVICE) Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 | Mục Sư Đặng Ngọc Báu   1 Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một ...

Xem thêm »

Suy Nghĩ Như Ngài

star

Đức Chúa Trời hoạch định chương trình vĩnh cửu của Ngài đối với loài người theo thời gian và Ngài luôn luôn hoàn thành chương trình đó thông qua những con người Ngài đã chọn. Mở đầu sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 1-2 và Lu-ca chương 1-2, tôi thấy rất ...

Xem thêm »

ĐẤNG THẤU HIỂU MỌI SỰ

images (3)

John Babler là mục sư tuyên úy cho sở cảnh sát và phòng cứu hỏa tại cộng đồng Texas của ông. Trong thời gian nghỉ phép hai mươi tuần, ông đã tham gia chương trình huấn luyện tại học viện cảnh sát để có thể hiểu rõ hơn những tình ...

Xem thêm »

GIÊ-HÔ-VA DI RÊ

y sac

“Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” Sáng. 22:14 LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ ...

Xem thêm »

CHÚA ĐI TRƯỚC

w-1

“Sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.” (Mat. 26:32) Một trong những lời hứa khích lệ nhất mà Chúa Jesus dành cho các môn đồ là Ngài đi trước chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đi trước tuyển dân và ...

Xem thêm »

Ru-Tơ

ru

“Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn.” Ru-tơ 2:12 Chúa đã ban câu trả lời cho công việc của Ru-tơ, nhưng cô sẽ chẳng có việc gì ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn