Thứ Năm , 27 Tháng Tư 2017
Home / Tag Archives: BIỆN GIÁO

Tag Archives: BIỆN GIÁO

THẦN HỌC THAY THẾ – Phần 2

go

THẦN HỌC THAY THẾ BỐN SỰ THẬT VỀ GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI ÁP-RA-HAM. Đây là một giao ước khác thường! Tại sao? Bởi vì nó được xây dựng trên nền tảng không thay đổi của chính Đức Chúa Trời chứ không phụ thuộc vào sự thực hiện ...

Xem thêm »

LAI THẾ HỌC

kh

Vả, cảnh trạng của Christ tái lâm sẽ ra thể nào? Muốn đáp lẽ cho vấn đề ấy, cần phải kê cứu, 1) Các chữ mô tả sự tái lâm, 2) So sánh sự giáng sanh với sự tái lâm, 3) So sánh sự thăng thiên với sự hiện ra, ...

Xem thêm »

PHÉP LẠ LỚN NHẤT

j 1

  “Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” Giăng 14: 12. Tôi luôn tự nhắc mình lý do tại sao tôi phải tham gia công tác truyền giáo cho quê hương? Bạn thấy có ...

Xem thêm »

Lương Tâm Tốt

luong tam

  Một Lương Tâm Tốt Lương tâm là một trong những đầy tớ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để giúp chúng ta trong đời sống theo Chúa. Thánh Kinh Tân Ước đã nói có nhiều loại lương tâm: lương tâm trong sạch, lương tâm dơ bẩn, lương ...

Xem thêm »

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI

images

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI Tác giả: Warren W. Wiersbe Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ (Thi Thiên 104:1). Quyển sách này sẽ giới thiệu với bạn những con người trong Kinh Thánh mà những kinh nghiệm về đời sống của họ sẽ giúp bạn có ...

Xem thêm »

17 INSPIRING QUOTES BY DWIGHT L. MOODY

m 1

Dwight L. Moody was 19th-century American evangelist. He ministered to troops during the Civil War, then after the war, he started a church and continued to host revival meetings. He wrote several works and founded the Chicago Bible Institute, which was later renamed the Moody Bible Institute in his honor. ...

Xem thêm »

LÝ DO CHÚA GIÊ-SU ĐẾN

images

Ta đến trần gian để tìm và cứu những người lầm lạc. Lu-Ca 19:10 CHÚNG ta đã thấy tội lỗi là một sự kiện tàn phá ghê gớm nhất của vũ trụ. Nguyên nhân của tất cả mọi rắc rối, gốc rễ của mọi buồn rầu và kinh hãi của ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn