Thứ Bảy , 19 Tháng Tám 2017
Home / Tag Archives: BIỆN GIÁO

Tag Archives: BIỆN GIÁO

CHÚNG TÔI TIN – chương 30

philippians.2.3-4.scripturePhoto_lg

Từ năm 1933 -1945, Đức quốc xã dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler đã tiến hành khủng bố và tàn sát người Do Thái khắp Châu Âu. Mục tiêu của A. Hitler là xóa sổ người Do thái khỏi địa cầu. Hơn sáu triệu người Do thái đã bị ...

Xem thêm »

Một Đời Sống No Đủ

2-Corinthians-9-8-God-Is-Able-To-Make-Grace-Overflow-brown-copy

“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” II Cô-rinh-tô 9:8.  Hai từ luôn luôn và không bao giờ phải được sử dụng ...

Xem thêm »

SAME-SEX MARRIAGE

i 2

SAME-SEX MARRIAGE INTRODUCTION 1. Same-sex marriage will probably be a controversial issue for some time to come… a. Precipitated by state justices in Massachusetts and the mayor in San Francisco b. Likely to be an issue in many political campaigns 2. Churches and Christians everywhere will be confronted by this ...

Xem thêm »

TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY VÀ NÔ-Ê

Noah-GettyImages-91726956-58ef74065f9b582c4dff22be

  LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Bài 7 NÔ-Ê “Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”   (Sáng 6:22) Làm mọi điều theo như chỉ thị của Đức Chúa Trời không phải là một việc làm dễ dàng khi mà thế giới chung quanh chúng ...

Xem thêm »

CHÚNG TÔI TIN – chương 27

lu

Từ năm 1933 -1945, Đức quốc xã dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler đã tiến hành khủng bố và tàn sát người Do Thái khắp Châu Âu. Mục tiêu của A. Hitler là xóa sổ người Do thái khỏi địa cầu. Hơn sáu triệu người Do thái đã bị ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn