Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Hai 2017
Home / Tag Archives: BIỆN GIÁO

Tag Archives: BIỆN GIÁO

KINH THÁNH VÀ GIÁO QUYỀN

foundations

Kinh Thánh Dành Cho Tất Cả Mọi Người Dĩ nhiên, người Baptist và hầu hết những người Tin Lành khác đều bác bỏ mô hình “thẩm quyền của Giáo hội”. Chúng ta tin rằng thẩm quyền duy nhất cho niềm tin và thực hành của chúng ta là chính Kinh ...

Xem thêm »

CÁC DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

ex

DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI? A-đô-nai. Nghĩa căn bản của từ “A-đô-nai” là Chúa hay Ông Chủ. Từ này được dùng để bày tỏ sự tôn kính với một thân vị có uy quyền. Khi dịch sang Tiếng Việt từ A-đô-nai được dịch là chúa (không viết hoa) khi từ ...

Xem thêm »

DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?

acts

Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài “Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ 9:5) Người Do Thái kính sợ và tôn kính danh của Chúa. Tại sao? Vì danh của Chúa bày tỏ thuộc tính, quyền năng và sự thánh khiết của Ngài. Vậy thì không ai được bất ...

Xem thêm »

AI LÀ ĐẤNG CAO NHẤT?

the-best-religion-1-728

Nhà Thần-học người Brazil, Leonardo Boff đã kể lại một mẩu đối-thoại ngắn với Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma, như sau: Tại một cuộc hội-thảo bàn tròn về “Tôn-giáo và tự-do” có Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và tôi cùng tham-dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh-nghịch vừa tò-mò: – “Thưa ngài, tôn-giáo nào ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn