Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
Home / Tag Archives: BIỆN GIÁO

Tag Archives: BIỆN GIÁO

Sự Hòa Hợp Của Tất Cả Tạo Vật

the sun

Bằng Chứng Về Sự Hiện Hữu Của Ông TRỜI Có nhiều bằng chứng cho chúng ta biết vũ trụ đã hòa hợp trong một trật tự kỳ diệu để tồn tại. Lý thuyết về tốc độ giãn nở của vũ trụ thì không mâu thuẫn với công cuộc sáng tạo. ...

Xem thêm »

Kinh Nghiệm Của Y-sác

ys

“Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” Sáng. 22:14 LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ ...

Xem thêm »

Thay Đổi Để Sống Tốt Hơn, Văn Minh Hơn

cha

Người Việt là dân tộc thực tế và khôn ngoan. Nhiều người đã nhanh chóng thay đổi và thích ứng với đời sống mới vì nắm bắt các giá trị của nền văn minh thế giới. Giá trị của tự do, của sự giải phóng tâm hồn là tốt đẹp. ...

Xem thêm »

THÊM BỚT LỜI CHÚA?

ch

Vũ Quý Hảo   Không thêm bớt Lời Chuá. Thánh Phao lô  cảnh giác chúng ta: “1Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy 2và nhờ đạo ấy anh em ...

Xem thêm »

Hành Trình Vào Sự Sáng

cailliet

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI? Hành trình vào sự sáng   Giáo sư Tiến sĩ Emile Cailler  giảng dạy ở University of Princeton, đã viết ra những trải nghiệm cá nhân khi ông cải đạo  trong sách “Hành trình vào sự sáng”. Khi Cailler kết hôn, ông đã nói với người vợ ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn