Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

Sự Hòa Hợp Của Tất Cả Tạo Vật

the sun

Bằng Chứng Về Sự Hiện Hữu Của Ông TRỜI Có nhiều bằng chứng cho chúng ta biết vũ trụ đã hòa hợp trong một trật tự kỳ diệu để tồn tại. Lý thuyết về tốc độ giãn nở của vũ trụ thì không mâu thuẫn với công cuộc sáng tạo. ...

Xem thêm »

PHÉP LẠ Ở MYANMAR

my 2

Con một vị lãnh đạo Phật giáo bị quỷ ám được Chúa cứu và cả làng tin Chúa  Một cựu quân nhân kiêm Mục sư ở Myanmar vừa nhân danh Chúa Jesus đuổi quỷ dữ ra khỏi con trai một vị lãnh đạo Phật giáo, đưa dân làng đến với ...

Xem thêm »

ARE YOU THE PASTOR?

images (5)

INTRODUCTION 1. “Are you the pastor?” is a question that I am frequently asked… a. When people visit our services b. When someone calls the church building — A similar question when people learn that I preach: “What church do you pastor?” 2. The questions are well-intentioned, but misinformed… a. ...

Xem thêm »

REJOICE ALWAYS!

re

"REJOICE ALWAYS!" 1 Thessalonians 5:16 INTRODUCTION 1. In 1Th 5:16, we have a command which is just as binding upon Christians as any you can find in the Word of God: "Rejoice always" 2. It has been my observation that many Christians fall far short in carrying out this command ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn