Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 4)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Đời Sống Tự Do

images (2)

“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” Giăng 8:31-32.  Mục đích của Đức Chúa Trời cho dân ...

Xem thêm »

TIN MỪNG CHO BẠN

good

TIN MỪNG CHO BẠN   Ngày nay hai chữ Tin Lành đã được nhiều người Việt biết đến. Chữ nầy còn có thể gọi là Tin Mừng, hay Phúc Âm. Nhưng tiếc thay còn có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của Tin Lành, một tin tức tốt ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn