Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 2)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Danh Jesus

phi

Những Danh Xưng Nối Kết Với Đức Giê-hô-va. EL Nghĩa gốc của từ El có nghĩa Đấng mạnh mẽ, đầy quyền năng. Từ El nhấn mạnh đến quyền năng thần thượng của Đức Chúa Trời là nguyên nhân làm cho tuyển dân kính sợ và tôn cao Ngài. Chúng ta ...

Xem thêm »

BÀI HỌC TỪ ĐA-VÍT

david_in_the_bible__image_4_sjpg1913

“Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta.” 2 Sa-mu-ên 24:14   Hai tội. Hãy ...

Xem thêm »

VÔ PHÚC? PHÚC TRÙNG LAI!

rick-1

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng Thư pháp là nghệ thuật viết chữ Hán như tranh vẽ bằng bút lông trên giấy, trên lụa. Phổ thông nhất là tranh chữ Phúc. Ngoài chữ Phúc, các chữ Tâm, Đức, Nhẫn… cũng chứa đụng nhiều ý nghĩa tốt đẹp và mang lại những ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn