Thứ Năm , 14 Tháng Mười Hai 2017

Văn hóa

KINH THÁNH VÀ GIÁO QUYỀN

foundations

Kinh Thánh Dành Cho Tất Cả Mọi Người Dĩ nhiên, người Baptist và hầu hết những người Tin Lành khác đều bác bỏ mô hình “thẩm quyền của Giáo hội”. Chúng ta tin rằng thẩm quyền duy nhất cho niềm tin và thực hành của chúng ta là chính Kinh ...

Xem thêm »

CÁC DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

ex

DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI? A-đô-nai. Nghĩa căn bản của từ “A-đô-nai” là Chúa hay Ông Chủ. Từ này được dùng để bày tỏ sự tôn kính với một thân vị có uy quyền. Khi dịch sang Tiếng Việt từ A-đô-nai được dịch là chúa (không viết hoa) khi từ ...

Xem thêm »

KHÔNG NÊN VUI MỪNG?

pro

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:  Hỡi con người, hãy xây mặt về con cái Am-môn, và nói tiên tri nghịch cùng chúng nó.  Hãy nói cùng con cái Am-môn rằng: Hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: vì ngươi có nói rằng: Hay! ...

Xem thêm »

DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?

acts

Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài “Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ 9:5) Người Do Thái kính sợ và tôn kính danh của Chúa. Tại sao? Vì danh của Chúa bày tỏ thuộc tính, quyền năng và sự thánh khiết của Ngài. Vậy thì không ai được bất ...

Xem thêm »

EM RA ĐI MÙA THU

em 2

em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại..  Cuối tháng 11, mùa thu chỉ còn là lá vàng khô đầy trên đất, trên cỏ, nhưng vẫn còn mùa thu với dăm ba hàng cây sang thu muộn cố nắm níu chút trễ nãi thương tiếc. Tang lễ di ...

Xem thêm »

Ý Muốn Của Chúa Về Gia Đình

images-6

“A family pray together stay together.” Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã nhìn thấy nhu cầu của nhân loại và Ngài phán: “Loài người ở một mình thì không tốt.” Và Chúa đã sáng tạo thêm người nữ, rồi Chúa lập gia đình cho loài người. Ngài ban phước ...

Xem thêm »

CHÚA TÁI LÂM VÀ THIÊN HY NIÊN

kh

Tiến sĩ John Drange Olsen Vả, cảnh trạng của Christ tái lâm sẽ ra thể nào? Muốn đáp lẽ cho vấn đề ấy, cần phải kê cứu, 1) Các chữ mô tả sự tái lâm, 2) So sánh sự giáng sanh với sự tái lâm, 3) So sánh sự thăng ...

Xem thêm »

BA CÂU HỎI

j

BA CÂU HỎI ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CHÚA Mục sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày (Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa) “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn