Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Giới thiệu các ấn phẩm sách

This Is The Life!

Warren Wiersbe and Wife

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE SỐNG TRƯỞNG THÀNH This is the Life! Warren W. Wiersbe Đây là Sự Sống! Tận hưởng sự chúc phước và đặc quyền của niềm tin trong Đấng Christ. Lời Tựa “Sự sống của anh em là chi?” Gia-cơ 4:14 Một trong những tranh biếm họa nổi tiếng ...

Xem thêm »

God’s High Calling For Women

View More: http://lukasandsuzy.pass.us/shepconf2014

Sự Kêu Gọi Cao Cả Của Chúa Dành Cho Người Nữ Nguyên tác: God’s high calling for women Tác giả: John MacArthur MỤC LỤC 1. Sự Kêu Gọi Cao Cả Của Chúa Dành Cho Người Nữ 1 Tim. 2:9 2. Sự Kêu Gọi Cao Cả Của Chúa Dành Cho Người ...

Xem thêm »

Nước Hằng Sống

images (2)

Quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn Tác giả: Mục Sư Tiến sĩ Chuck Smith Biên dịch: Phạm Hơn Lời đề tặng: Gởi đến những anh chị em đói khát sự công bình và những ai mong ước một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. MỤC ...

Xem thêm »

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ

mo hinh

Bạn có muốn trở thành môn đồ của Chúa Giê-su đúng nghĩa không? Bạn có muốn đào tạo môn đồ theo gương của Chúa Giê-su không? Trân trọng giới thiệu sách mới của VMI – Hướng Đi Ministries: MÔ HÌNH ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ. Tác giả J. Dwight Pentecost Lời Giới Thiệu ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn