Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Viện đào tạo môn đồ (page 5)

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Hành Trình Vào Sự Sáng

cailliet

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI? Hành trình vào sự sáng   Giáo sư Tiến sĩ Emile Cailler  giảng dạy ở University of Princeton, đã viết ra những trải nghiệm cá nhân khi ông cải đạo  trong sách “Hành trình vào sự sáng”. Khi Cailler kết hôn, ông đã nói với người vợ ...

Xem thêm »

TÔI VÀ GIÔ-NA

kien lu

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15) Andrew Murray: “Trong ngày hoạn nạn hãy nói: Đức Chúa Trời đã đem tôi đến đây, ấy là bởi ý muốn Ngài mà tôi gặp cảnh khó khăn này. Tôi an nghỉ trong ý muốn Ngài. Tôi biết Ngài ...

Xem thêm »

TUẦN MỚI

90

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (2 Cor. 1:4) Tuần mới. Thôi hãy quên đi -tạm ...

Xem thêm »

Mẹ Của Cả Loài Người.

w

A-đam gọi vợ là Ê-va, Ê-va nghĩa là sự sống vì là mẹ của cả loài người. (Sáng thế ký 3:20) A-đam có nghĩa là bụi đất, và cái tên này đồng nhất ông với sự chết (Sáng 3:19). Nhưng tên gọi Ê-va đồng nhất với sự sống và cũng mang ý nghĩa đó. A-đam ...

Xem thêm »

Nắm Chặt Lời Hứa

RevLêNgọcVinh

Nguyên tác: Nắm Chặt Lời Hứa Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh Trình bày: Ban Hướng Dẫn Hội Thánh Orange, California   Mục sư Tiến sĩ Lê Ngọc Vinh (1938-2017) Mục sư Tiến sĩ Lê Ngọc Vinh sinh ngày 15/6/1938 tại Hà Nội, trong một gia đình tin kính Chúa. Thân ...

Xem thêm »

GIÊ-HÔ-VA DI RÊ

y sac

“Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” Sáng. 22:14 LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn