Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018

Bồi linh

THẬT VÀ GIẢ

photo (9)

THẬT VÀ GIẢ   Mới đây khi đến thăm Hội Thánh Utah, tôi đọc được câu chuyện in trong bìa sau của tờ chương trình thờ phượng Chúa. Câu chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa.   Một nhà khoa học khoe với người bạn là đã sáng chế ra những ...

Xem thêm »

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CHÚA JESUS?

why

  TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CHÚA GIÊ-SU? Tin Lành là tin tức về Chúa Giê-su. Dầu biết hay không, bạn đang cần Chúa Cứu Thế Giê-su. Hãy bắt đầu nghĩ đến mối liên hệ cá nhân của bạn với Chúa Cứu Thế Giê-su ngay hôm nay. Bạn sẽ không ...

Xem thêm »

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B

khongcotieubieu

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B Là những Cơ đốc nhân chúng ta ủng hộ ý tưởng “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.” Lời công bố này trích trong Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, nó được căn cứ vào những giáo huấn từ Kinh Thánh ...

Xem thêm »

HƯỚNG ĐI MINISTRIES

Hướng Đi Ministries

ĐƯỢC CHÚA DẪN DẮT   (Mục sư Huệ và những người cùng làm việc tại Sài Gòn. Hình chụp vào tháng 5/2015) Đức Chúa Trời hoạch định chương trình vĩnh cửu của Ngài đối với loài người theo thời gian và Ngài luôn luôn hoàn thành chương trình đó thông qua ...

Xem thêm »

VÂNG LỜI RA ĐI

abraham

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho…Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy.” Sáng-thế-ký 12:1-4 “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn