Thứ Bảy , 19 Tháng Tám 2017
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

HÃY CẨN THẬN

female-teacher-in-front-of-class-bx3a05

Trong cuộc sống hàng ngày, cái “tôi” rất mạnh, nó luôn luôn đúng. Ai không nghĩ như tôi, không làm giống tôi đều sai cả. Sự thực có phải như vậy không? Ngay cả 2 + 2 có chắc hẳn phải là 4 không? Mời quý bạn đọc câu chuyện trong ...

Xem thêm »

ĐUỔI QUỈ

NA

Trước khi về trời, Chúa Jesus đã hiện ra cho các sứ đồ và phán bảo họ rằng hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người.  Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.  Ai tin và ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn