Thứ Năm , 29 Tháng Sáu 2017
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

WHO KILLED JESUS?

jesus-crucify-8456203

INTRODUCTION 1. Movies depicting the death of Christ are often controversial… a. Especially “The Passion” produced by Mel Gibson b. Even “The Gospel Of John” has been criticized in this regard 2. The controversy is over the involvement of the Jews in the crucifixion… a. Many have used their involvement ...

Xem thêm »

ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO?

reli

ĐẠO CHÚA KHÁC ĐẠO PHẬT   Là người Việt Nam, chúng ta cần tìm hiểu về Đạo Phật là đạo đang có nhiều người theo.  Chúng ta cần biết sự tương đồng lẫn sự dị biệt giữa Đạo Chúa và Đạo Phật. Chúng ta tôn trọng niềm tin và quyết ...

Xem thêm »

THÊM HƠN NỮA!

th 2

Cuối cùng những gì tôi chờ đợi Chúa bao tháng ngày qua, kể từ ngày bắt đầu làm việc trong VMI, đã trở thành hiện thực. Từ ngày về Việt Nam gần ba năm là bấy nhiêu ngày chờ đợi sẽ có một đội ngũ nhân sự làm việc trong ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn