Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Suy Nghĩ Như Ngài

star

Đức Chúa Trời hoạch định chương trình vĩnh cửu của Ngài đối với loài người theo thời gian và Ngài luôn luôn hoàn thành chương trình đó thông qua những con người Ngài đã chọn. Mở đầu sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 1-2 và Lu-ca chương 1-2, tôi thấy rất ...

Xem thêm »

KẾT QUẢ NƯỚC TRỜI

vinyard-parable

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:33-46. Câu gốc: Ma-thi-ơ 21:43. Sáng nay tôi dậy sớm như thường lệ tuổi già, việc đầu tiên tôi làm là ra khỏi giường đến điểm hẹn của tôi với Chúa ở phòng khách và cầu nguyện. Sau đó tôi vào phòng làm việc, phòng riêng làm ...

Xem thêm »

Hành Trình Vào Sự Sáng

cailliet

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI? Hành trình vào sự sáng   Giáo sư Tiến sĩ Emile Cailler  giảng dạy ở University of Princeton, đã viết ra những trải nghiệm cá nhân khi ông cải đạo  trong sách “Hành trình vào sự sáng”. Khi Cailler kết hôn, ông đã nói với người vợ ...

Xem thêm »

TÔI VÀ GIÔ-NA

kien lu

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15) Andrew Murray: “Trong ngày hoạn nạn hãy nói: Đức Chúa Trời đã đem tôi đến đây, ấy là bởi ý muốn Ngài mà tôi gặp cảnh khó khăn này. Tôi an nghỉ trong ý muốn Ngài. Tôi biết Ngài ...

Xem thêm »

TUẦN MỚI

90

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (2 Cor. 1:4) Tuần mới. Thôi hãy quên đi -tạm ...

Xem thêm »

Mẹ Của Cả Loài Người.

w

A-đam gọi vợ là Ê-va, Ê-va nghĩa là sự sống vì là mẹ của cả loài người. (Sáng thế ký 3:20) A-đam có nghĩa là bụi đất, và cái tên này đồng nhất ông với sự chết (Sáng 3:19). Nhưng tên gọi Ê-va đồng nhất với sự sống và cũng mang ý nghĩa đó. A-đam ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn